Loža Perun Ordo Templi Orientis

Magika

Teorija i praksa magike - eseji, rituali, analize simbola, itd.

  • Telemitski ritual Sfinge

    Ritual pogodan za prizivanje elementalnih silina u svojem dinamičkom aspektu, kao u moćima sfinge. Ritual je nabijen telemitskom simbolikom, a može biti korišten kao primjer strukture pri izradi vlastitog rituala.

  • Stvaranje magičkih entiteta

    Stvaranje magičkih entiteta je ono što se u magičkom žargonu naziva evokacija. Ovaj esej zamišljen je kao praktična uputa u stvaranje magičkih entiteta, stoga ćemo se baviti isključivo praksom.