Loža Perun Ordo Templi Orientis

Naziv Perun

Želja mi je bila da naša loža ima inspirativan naziv, da objašnjava thelemitsku filozofiju, da bude povezana sa trozubom, a da istovremeno bude bliska našem narodu i kulturi.

Prva stvar koja me je privukla je slavenska mitologija, svojstvena našem kraju i našem jeziku.

Tražeći ime u toj slabo poznatoj listi na prvi pogled nisam naišao na ništa značajno.

Hebrejska gematrija nije davala neke značajne rezultate.

Iako bi gematrijska vrijednost riječi "Perun " davala 65 zbog veze sa trozubom pažnja mi je bila privučena imenom "Triglav".

Tek nakon nekoliko mjeseci tapkanja u mraku sjetio sam se da kao i sva ostala pisma koja nisu koristila rimske ili arapske brojeve i slavenska pisma imaju svoju brojčanu vrijednost.


Odlučio sam promotriti glagoljicu, pismo koje se u našim krajevima održalo dosta dugo u povijesti. 

Nižući retke u svojoj bilježnici sa kalkulatorom u ruci i tabelom vrijednosti glagoljaških slova računao sam ime po ime slavenske mitologije. 

I eto "Perun" je dalo 666 broj sunca. Provjerio sam rezultat drugi i teći puta i dobio isto.


Pokoji Est Rtci Uk Naš = 90 + 6 + 100 + 400 + 70 = 666


No i dalje nisam nikako uspio povezati Peruna sa trozubom. Iako primamljiv rezultat nije opisivao ono što sam sve želio. Činilo se nemogućim zatvoriti cjelinu.


Sa jedne strane Perun sa druge trozub. Kako spojiti ta dva pojma, pitao sam se danima. Tražio sam na mnogim mjestima opise Peruna, njegovog oružja i simbolike. Skromni su opisi i, činilo mi se često, slični germanskom ili grčko-rimskom panteonu da bi prikazivali originalan opis. Na jednom blogu pronašao sam nešto što mi je privuklo pažnju. Činjenica da vilicu u nekim našim krajevima nazivaju perun, pirun ili pinjur, dala mi je upravo onu poveznicu za kojom sam mjesecima tragao. Odmah slijedeći dan krenuo sam sa provjerom. Pitao sam jednog poslovnog kolegu kako oni u Dalmaciji zovu vilicu, a on mi odgovori perun i začudi se zašto ga pitam tako neobično pitanje. 


Predstavio sam ideju o imenu na sastanku lože. Svi nazočni složili su se da su i ime i lamen pogodni za naziv tijela kojeg činimo svi zajedno, u kojem stvaramo, učimo i radujemo se. 


Nastavio sam proučavati glagoljicu i na OTOKU 2011, predstavio sam osnove glagoljaških brojčanih vrijednosti.

Nakon izlaganja kada sam predstavio elegantnost mnemonike glagoljaške azbuke jedan me brat upitao "a kako se punim nazivom izgovaraju slova imena Perun?"


  "Pokoji Est Rtci Uk Naš" u modernom hrvatskom jeziku glasilo bi "Spokojno je reči nauk naš" ili parafrazirano "Mir je izricati naš nauk" Možda će vas još zanimati