Loža Perun Ordo Templi Orientis

Kako pristupiti redu

Dragi interesenti,

Čini što ti volja biti će sav Zakon.


Često se u pismima koje dobijamo od interesenata postavlja pitanje koji su uvjeti za pristup redu. Ovjde se misli na prolazak kroz inicijaciju.


Postoji nekoliko uvjeta:

  1. Morate biti punoljetni. Dakle u Hrvatskoj morate imati najmanje 18 godina da bi bili primljeni u naš red.
  2. Morate biti slobodni. Pristupiti po vlastitom nahođenju i biti na slobodi.
  3. Morate moći preuzeti i držati se zavjeta naspram reda.
  4. Ne možete pristupiti OTOu ako ste to već učinili ranije.
  5. Morate imati jamstvo(sponzorstvo) dva aktivna člana reda minimalno I stupnja.

Dok su prvih četiri uvjeta prilično jednostavna za peti je potrebno malo objašnjenje.


Zašto su potrebni sponzori?

OTO je društveni red i objašnjava rast inicijata kroz društvene interakcije. Inicijat na svom putu ima sponzore koji mu pomažu u shvaćanju misterija koje naš red podučava. Oni su u stalnom kontaktu sa inicijatom i pomažu mu savladati prepreke i odgovoriti na pitanja na koje on naiđe na svom putu. 


Koje su dužnosti sponzora?

Sponzori imaju dužnost pomagati inicijatu, skretati mu pažnju na detalje koje nije sam uvidio, pokušati odgovoriti na njegova pitanja i slično.  Isto tako moraju paziti da svojim uputama ne iznose svoje viđenje kao jedino ispravno jer svatko od nas je posebna zvijezda, koja doživljava univerzum na sebi svojstven način.


Kako pronaći sponzora?

Ako poznajete članove reda, promotrite ljude koji vas okružuju i pitajte za sponzorstvo one ljude za koje smatrate da imaju iskustva, koji vas inspiriraju i sa kojima osjećate bliskost.


Ako ne poznajete članove reda, a željeli bi ih upoznati napišite nam pismo. Možda će to pismo zainteresirati nekoga da jamči za vas. To pismo mora sadržavati vaš životopis i pismo namjere. U životopisu opišite gdje i kada ste rođeni, kako ste odrastali, kao i gdje ste se školovali, ako radite što radite, gdje i kako živite, imate li djece i slično. U pismu namjere opišite zašto želite biti član našeg reda. 


Ako vaše pismo zainteresira neke članove reda da jamče za vas tada će vam se predstaviti i dalje komunicirate sa njima.


Želim samo doći na gnostičku misu.

Iako je gnostička misa naš javan obred i otvoren svim ljudima molimo vas za isto pismo kao i za članstvo u redu.

Želimo da je naš hram mjesto ugodnog druženja i voljeli bi vas barem malo upoznati prije no što vas pozovemo na misu.


Kome poslati e-mail?

Svoje upite možete poslati na perun.tajnistvo@oto.hr


Ako imate bilo kakvih pitanja možete nam poslati e-mail. Pokušat ćemo vam detaljno odgovoriti.

Na pisma bez punog imena i prezimena nismo voljni odgovarati.


Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

Fra Beastride,

Majstor lože Perun OTO

Možda će vas još zanimati