Loža Perun Ordo Templi Orientis

Telemitski ritual Sfinge

by Archaeus

Ritual se izvodi u magičkoj odori.  Na oltaru stoje Vatra, Voda i zatvorena Knjiga Zakona.

 1. Magičar izvodi Zvjezdani Rubin (Liber XXV).
 2. Krug se pročišćuje Vodom i povećuje Vatrom.
 3. Magičar otvara Knjigu Zakona, stavlja na Knjigu svoju desnu ruku i izgovara:
  «Čini što ti je volja i to neka ti bude sav Zakon

 4. On stavlja poljubac na Knjigu Zakona i kaže:
  «Ljubav je zakon, ljubav pod voljom

 5. Zatim odlazi do Sjevera i iscrtava prizivni pentagram Zraka. Astralno preuzima lik Čovjeka i u Znaku Ulazećeg vibrira: «SCIRE»

 6. Povlači se u Znak Tišine, zatim izvodi Znak -Shu- okrenut Sjeveru izgovarajući:

  «Izvjesnost, ne vjeru, za života nad smrću. Neizreciv mir, odmor i ushit, a nikakve žrtve ne tražim

 7. Zatim odlazi do Istoka i iscrtava prizivni pentagram Zemlje. Astralno preuzima lik Bika i u Znaku Ulazećeg vibrira: «VELLE»
 8. Povlači se u Znak Tišine, zatim izvodi Znak – bog Seth se bori - okrenut Istoku izgovarajući:
  «Ako Volja zastane i priupita Zašto prizivajući Zato, tada Volja staje i ne čini ništa. Ako snaga upita Zašto tada je snaga slabost. Nema toga gdje ja jesam.» 

 9. Zatim odlazi do Juga i iscrtava prizivni pentagram Vatre. Astralno preuzima oblik Lava i u Znaku Ulazećeg vibrira: «AUDERE»
 10. Povlači se u Znak Tišine, zatim izvodi Znak – Thoum-aesh-neith - okrenut Jugu izgovarajući:
  «Strah je neuspjeh i začetak neuspjeha. Hrabrost je začetak vrline. Naprijed, naprijed u mojoj snazi i ničemu nećete okrenuti leđa.»

 11. Zatim odlazi do Zapada i iscrtava prizivni pentagram Vode. Astralno preuzima oblik Orla i u Znaku Ulazećeg vibrira: «TACERE»
 12. Povlači se u Znak Tišine, zatim izvodi Znak - Auramoth - okrenut Zapadu izgovarajući:
  «Ne misli o Kralju o toj laži Da Ti Umrijeti Moraš, zaista ti nećeš umrijeti već živjeti. Ako se Kraljevo tijelo raspadne on će u ushitu čistom zauvijek ostati

 13. Magičar odlazi do središta kruga i kaže:

  «To je o četiri, postoji peti koji je nevidljiv i ja sam unutra kao beba u jajetu.»
  Iscrtava u zraku prizvni pentagram Duha Pasivnog i zamišlja sebe kao bebu u tamno-plavom jajetu. 

 14. Zatim govori: «Tko je obožavao Heru-Pa-Kratha obožavo je mene. Loše, jer obožavatelj sam ja.»
 15. Sada iscrtava prizivni pentagram Duha Aktivnog i govori zamišljajući samo plamen u središtu kruga (njega ovdje nema):
  «Ja sam plamen koji gori u srcu svakog čovijeka i u srži svake Zvijezde. Ja sam Život i davatelj života, pa ipak je stoga poznavanje mene poznavanje smrti. Ja sam Magičar i Egzorcist, ja sam osovina kotača i kocka u krugu. Dođite k meni je budalast izraz, jer ja sam onaj koji ide

 16. Zatim neka stane u oblik pentagrama i vibrira tako da se cijeli univerzum trese: «IRE»
 17. Neka se sada umiri u središtu kruga i asimilira u svoju auru ovako prizvane siline. 
 18. Ritual završava zatvaranjem Knjige Zakona i tjerajućim ritualom Rubinove Zvijezde.

Elementi su raspoređeni kao u Rubinovoj Zvijezdi. Redosljed prizivanja elemenata je kao u moćima sfinge, redom: Znati, Htjeti, Usuditi se, Šutjeti. Umjesto astralnog preuzimanja obličja 4 kerubičke živine magičar može sa svojeg čela u Znaku Ulazećeg projicirati pripadajuće zodijačke simbole (Sjever – Aquarius; Istok – Taurus; Jug – Leo; Zapad – Scorpio).


Za više informacija o moćima Sfinge zavirite u slijedeću literaturu:


 • Aleister Crowley: Liber Aleph vel CXI - poglavlja 151-163
 • Aleister Crowley: Magika bez suza - poglavlje 34 (TAO)

 • Jim Eshelman: Mystical & Magical System of A.'.A.'.
 • Aleister Crowley: Liber CL - De Lege Libellum