LAAL
LA
AL
 

**DAVID CHERUBIM**
**MAGIKA I PSIHOLOGIJA**

Čini što ti je Volja je sav Zakon.

Da bi ispravno razumjeli i prihvatili kreativne principe Umjetnosti Magike, neophodno je da prvo budemo upoznati sa temeljnim i praktičnim znanstvenim pricipima Psihologije. To se pogotovo odnosi na magičko polje inicijacije, gdje nepoznavanje temeljnih zakona psihologije života može dovesti do katastrofalnih rezultata. Bez temeljnog i autentičnog razumjevanja psihologije, Veliko Djelo ni na koji način ne može biti ispravno izvedeno. To je zbog toga što je Ravnoteža temelj Velikog Djela, a esencijalna funkcija psihologije jest, kada je na ispravni način povezana sa Znanošću i Umjetnošću Magike, da disciplinira um sistemom mentalne ravnoteže. Prosvijetljena potvrda izvjesnih fundamentalnih principa Jungove psihologije, na poseban način ispunjava ovu esencijalnu definiciju psihologije.
Promotrimo, na primjer, prirodu Jungovog psihološkog koncepta Anime i Animusa, koji simboliziraju izvjesne faktore koji su operativni unutar psihe pojedinca, ili su sastavni dio njegove ili njene vlastite prirode. Za Animusa je rečeno da predstavlja Dušu Muškarca, a za Animu da predstavlja Dušu Žene. Također je rečeno da je Anima neosviještena kod muškarca, a da je Animus neosviješten kod žene, te da je Animus u kontaktu sa vanjskim svijetom, a Anima sa unutarnjim. Animus je Svijest ili tzv. Muško Jastvo, a Anima je Podsvijest ili tzv. Žensko Jastvo.
U Okultnoj Psihologiji, primarni zadatak Velikog Djela je da ujedini Svijest i Podsvijest, odnosno Animusa i Animu. To je postupak činjenja svijesti nesvjesnom, a nesvjesnog svjesnim. To je čin preklapanja dva aspekta ljudske psihe, postupak ujedinjenja dvije psihološke suprotnosti, što uspostavlja primarne elemente jastva i vodi prema cjelovitoj integraciji sebe. Animus i Anima trebaju, i ultimativno moraju, postati Jedno, gubeći pri tome svoje razdijeljene i privremene prirode i identitete u većem identitetu i prirodi, koji je iznad i izvan sve dualnosti, i koji je na svoj način vječan. Ali sve je to, naravno, lakše izreći nego učiniti.
Postignuće tog važnog djela Mentalnog Uravnoteženja zahtijeva istinitu i stvarnu samosvijest, i iznad svega samodisciplinu. To dvoje, naravno, ovisi o duhovnoj sili same inicijacije, ili o rođenju samospoznaje i snage Volje. Sa ta dva oružja duhovne kreativnosti, može biti učinjen istinski napredak u Velikom Djelu Uravnoteženja. Bez njih nema nade za takvo postignuće vrijedno spomena. Samospoznaja zahtijeva bezobzirnu samoanalizu i prihvaćanje samog sebe, dok snaga Volje zahtijeva nemilosrdnu odlučnost da se iz sebe ukloni sve što nam se suprotstavlja, te da se razviju i uklope svi dijelovi jastva koji su esencijalni u ovom važnom postignuću Mentalne Ravnoteže. Ako Magičar zaista iskreno stremi prema Magici i Velikom Djelu, te je spreman dati sve od sebe, neka prvo ostvari postignuće psihološke ravnoteže, stvarajući na taj način temelj za gradnju Piramide Inicijacije, odbacujući svaki oblik neravnoteže svoga jastva i uravnotežujući sve njegove dijelove, dopuštajući na taj način rođenje božanske realizacije Istinskog Jastva, savršeno uravnoteženog u Središtu Svega.

Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom.


VRH STRANICENASLOVNA STRANICA

LA
AL
LAAL