LAAL
LA
AL
 

**DAVID CHERUBIM**
**ĐAVO TAROTA**

Čini što ti je Volja je sav Zakon.

Đavo Tarota ne predstavlja samo tamnije elemente, ograničenja i iluzije čovječanstva, već iza Vela Pojavnosti, Đavo predstavlja puno viši princip bivajući poistovjećen sa Panom - sa Svim i Bafometom, koji je Muško i Žensko, Dvoje u Jednom, ujedinjujući sve stvari, integrirajući sve dijelove Jastva.
U Magici, Đavo predstavlja vrata prema Velikoj i Vječnoj Misteriji,koja može biti shvaćena jedino neustrašivim prolaskom kroz ta vrata i ulaskom u Hram Nesvjesnog. Jedna Misterija Đavola, Atua Tarota, jeste ta, da on predstavlja puno više od onoga što oko vidi na karti, pa moramo gledati iza vela pojavnosti kako bi shvatili njegovu Istinsku Prirodu. Atu Đavo, također nas obavještava da smo mi sami sebi jedini neprijatelji. Ali, kao i uvijek, postoji puno viša i duhovnija interpretacija Đavola, ne kao lažna slika o sebi, već Integracija Svega. Đavo Kršćanstva je iskrivljeni oblik Pana, Svega. Pan predstavlja ljudsko i životinjsko ujedinjeno u Jednom, predstavljajući savršenu ravnotežu izmežu Prirode i Ljudskosti.
Đavo održava Nesvjesno Jastvo zbog različitih razloga. Đavo može predstavljati nesvjesne strahove, ograničenja, te nepoznate i skrivene elemente Psihe. Ili, može predstavljati Animalno Jastvo, koje je u današnje vrijeme sasvim nesvjesno u svojem temeljnom i čistom obliku, a koje mora biti prihvaćeno i integrirano. Ili, na puno višem nivou razmišljanja, Đavo kao Pan, može predstavljati Tajno Jastvo ili Istinsko Jastvo, Duha Srednje Staze i Savršene Ravnoteže Svih Stvari.
Hebrejsko slovo koje korespondira sa Atu Đavo Tarota je A'ain, Oko, koja ima dva temeljna značenja: kao Ljudsko Oko predstavlja ograničenje svijesti na vanjsku pojavnost ili uvjete, a to je neznanje. Kao Treće Oko predstavlja ekspanziju svijesti iza vela pojavnosti u unutarnji Svijet Razumijevanja. Ima duplo značenje, isto kao i Đavolovo. Isto objašnjenje se odnosi i na obrnuti pentagram, koji je često pogrešno shvaćen kao simbol negativnosti i zla, iako zapravo u sebi sadrži formulu inicijacije.
Đavo je sjena jastva, što je još samo jedan termin za nesvjesno jastvo ili osobno nesvjesno. To je Prirodno ili Instiktivno Jastvo, Primitivni ili Animalni Dio naših priroda, pa predstavlja simbol za sve što ne želimo znati ili prihvatiti o sebi, zahvaljujući našim lažnim vjerovanjima i utjecajima okoline, te općenito strah pred nepoznatim. On se naziva sjenom, jer je povezan sa likom koji se pojavljuje na pozornici života, u trenutku kada Božansko Svijetlo prosvijetli Jastvo. Kada svijetlo prosvijetljenja prodre u svijest, kao razultat djelovanja inicijacije bilo koje vrste, također se pojavljuje i sjena jastva, koja mora biti prihvaćena, integrirana i neprikosnoveno transcendentirana, kao bi mogla biti postignuta istinska ravnoteža u duši inicijata. Ako ne prihvatimo sjenu jastva, ostajemo neuravnoteženi, a ravnoteža je temelj i kraj Velikog Djela!

Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom.

VRH STRANICENASLOVNA STRANICA

LA
AL
LAAL