LAAL
LA
AL
 

**DAVID CHERUBIM**
**TERIONOVO DIJETE**

Čini što ti je Volja je sav Zakon.

Od pamtivijeka je glavna slabost i ograničenje različitih religija svijeta bilo očekivanje Odabranog; Velikog Kralja ili Mesije koji će spasiti ljude, ponuditi im slobodu, ili neku sličnu povlasticu Bogova. Takva vjerovanja su oduvijek bila, i još uvijek jesu, neraskidivo vezana sa većim dijelom religijske misli i vjerovanja. Čak i u religiji Teleme nalazimo slično očekivanje vezano uz proročanstvo Knjige Zakona o Terionovom Djetetu. Mnogi tvrde da su to Dijete, ali time istovremeno isključuju druge. Oni doslovno izoliraju sebe u svijet megalomanije, odsijecajući svoju svijesnu vezu sa Univerzalnom Prirodom Života. Ali, oni među nama koji su inicirani u Mudrost Teleme, znaju da je to Dijete Sve, da nema razlike. Svi smo mi Dijete Teriona i svi polažemo pravo da proglasimo tu najunutarnjiju istinu. Sasvim je prirodno da posvećenik to proglasi kada se prosvijetli. Ali, to prosvjetljenje nam ne daje punomoć da druge izuzmemo. Upravo suprotno, mi uključujemo sve u našu Samorealizaciju.
Oni među nama koji razumiju Univerzalnu Prirodu Života, prepoznaju i prizivaju, ne samo svoje vlastito Istinsko Jastvo, nego i Istinsko Jastvo svakog Muškarca i svake Žene. Nismo odvojeni od drugih u svijetu egocentričnog stvaralaštva, već smo ujedinjeni sa svima u Duhu Univerzalnog Razumijevanja. Za nas je Dijete Teriona u svemu, živi u svemu i djeluje kroz sve. I bilo tko od nas može sa jednakom punomoći polagati pravo da bude to Dijete, svatko u skladu sa svojom vlastitom jedinstvenom prirodom. Svaki sukob dviju osoba po ovom pitanju, prvenstveno ukazuje na pomanjkanje razumijevanja, barem kod jedne od sukobljenih strana, ako ne i kod obje. Jer, kao što mi, Telemiti, vrlo dobro znamo, ne postoji razlika u Tijelu Naše Gospe Nuit. Kao što je zapisano u Knjizi Zakona u Glasu Naše Kraljice Neba: "Budući sam Prostor Beskrajni i Bezbroj Zvijezda u njemu, i vi činite tako. Ništa ne sputavajte! Neka kod vas ne bude razlike između bilo koje stvari i neke druge stvari; jer odatle slijedi bol. Ali, tko god uspije u tome, neka vrhovnik sviju bude!"(AL:I:22-23)
Knjiga Zakona je dana svakom muškarcu i svakoj ženi da je slobodno tumače u svijetlu vlastite najskrivenije Volje. Zbog toga mi, Telemiti, ravnopravno dijelimo privilegiju da se proglasimo za Terionovo Dijete; i da svatko od nas ravnopravno razotkrije brojeve i riječi Knjige Zakona u skladu sa tajnom Voljom svojeg vlastitog Svetog Anđela Čuvara. Telema nije monoteistička Religija. Upravo suprotno, ona potvrđuje vrhovnu istinu da je svaki muškarac i svaka žena Zvijezda, da smo svi mi Bogovi po našem pravu stečenom rođenjem, da smo svi mi Dijete naše vlastite Božanstvenosti.
Mi Telemiti, dijelimo univerzalnu točku gledišta da Dijete Teriona nije titula za samo jednog čovjeka, već ona pripada svakome od nas. Dijete Teriona je Univerzalni Duh, Istinska Duša i Dah svega. Ona individua koja je povezana sa ovim Univerzalnim Duhom, koja je sebe pronašla i razložila u njemu, na sasvim prirodan način vidi i sve druge, i sve drugo, u tome svijetlu, projicirajući taj isti Duh u sve što ga okružuje. Zapravo, ona individua koja je realizirala svoje Istinsko Jastvo ne poznaje ništa drugo osim toga Jastva. To je savršeno Jedinstvo Svijesti.
Dijete Teriona unutar mene proglašava Sebe svima vama, kako biste  i svi vi također postigli Vrhovnu Viziju o kojoj pišem. Aleister Crowley piše: "U Univerzumu formuliranom od strane Apsolutnog, svaka točka je podjednako središte; svaka točka je podjednako fokus ili žarište silina sveukupnosti." Svi smo mi neko Dijete Teriona, čija je Istinska Priroda Sve; i svi mi imamo slobodu i pravo da budemo to Dijete, i da otkrijemo "Ključ svega toga" u skladu sa svojom vlastitom jedinstvenom stazom.
O ovom Djetetu u Knjizi Zakona piše: "Ne očekujte ga niti sa Istoka niti sa Zapada, jer iz neočekivane kuće to Dijete dolazi."(AL:I:56). Nije li možda kuća toga Djeteta u Središtu Srca svakog Čovjeka? Ta je točka gledišta jednostavna i profinjena. Već je cijelu vječnost u povijesti prisutna projekcija idealne slike o sebi u nekome izvan nas, Čovjeku ili Bogu; izbjegavajući na taj način preuzimanje odgovornosti za vlastitu unutarnju Božanstvenost. Ljudska povijest nas uči kao je ova ljudska slabost oduvijek bila uveliko iskorištavana od strane religijskih i političkih lidera. Već stoljećima projiciramo idealne slike o Sebi u Bogove, Kraljeve, Svećenike, Mesije, Proroke, Političare i druge na vlasti, onemogućavajući na taj način sebe u realizaciji tog istog božanskog arhetipa unutar naše vlastite osobne svijesti. Treba dovesti kraju ovu slabost ljudskog uma i postići oslobođenje svijesti Čovjeka, kako bi uspijeli realizirati vlastitu unutarnju božanstvenost, kako bi sebi priznali to postignuće i postali Bogovi svojih vlastitih Jastava.
Kada se istinski Prorok ili Duhovni Vođa izdigne među gomilom, klasična greška ljudi koji ga okružuju je njihova kriva interpretacija njegovih riječi, njihovo krivo shvaćanje da je činom proglašenja sebe za Boga ili Dijete Boga, isključio sve druge iz te Samorealizacije, te da se to odnosi samo na njegovu osobnost, mada je činjenično stanje upravo suprotno. Pošto se radi o istinskom Proroku, njegova vizija i poruka su univerzalni, zahvaćaju sve i pripadaju svima! Kako je istinski Vođa, njegova Volja je od svih načiniti to isto, učiniti ih Majstorima po njihovom vlastitom pravu. Nije on taj, Čovjek, koji sebe proglašava Bogom, već Bog unutar njega je taj koji govori, kako bi i drugi također postali ono što jesu po najunutarnjijim prirodama svojih duša, to jest Besmrtni Bogovi, slobodni i ekstatični, putujući kao Zvijezde po svojim vlastitim Putanjama Života. Njegova misija i poruka su po prirodi univerzalni.
Buda je savršeni primjer takvog proroka iz prošlosti. Temeljna poruka Bude je jednostavna; svi smo mi Buda. Čovjek, Gautama, nije uključen u ovu poruku. Ali ljudi, promatrajući stvari iz neznalačkog stanovišta ljudskog ega, zaključili su da kada je Gautama sebe proglasio za Budu, da je time mislio na vlastitu osobnost ili ego. Izgubili su duh u slici i obliku čovjeka, i načinili su od Bude nešto što je sasvim u suprotnosti sa njegovom istinskom porukom i značenjem. Ista greška se odnosi i na druge velike proroke sa povijesnih stranica čovječanstva, uključujući i knjige našeg vlastitog Proroka Teleme, Majstora Teriona.
Poput Bude, Krista, Teriona i drugih, Dijete Teriona je više od obične inkarnacije. Ono je Univerzalni Duh, sastavni dio svih nas. Ono nije u samo jednom čovjeku, već se nalazi u svakom muškarcu i svakoj ženi. Ideja da ego samo jednog čovjeka bude poistovijećen sa ovim Univerzalnim Duhom, u kontradikciji je sa definicijom prirode Duha same po sebi. Ego nije ni Dijete, ni Istinsko Jastvo Čovjeka. To je, upravo suprotno, iluzija svakog jastva, najobičnija projekcija privremenog uma, koji je koristan jedino kao oružje dijelu osobnosti ispod Bezdana, koji simbolično predstavlja podjelu na duhovne i materijalne svjetove. Ego ne postoji iznad Bezdana, on ne može postojati u Vrhovnom Kraljevstvu gdje je istinski arhetip Djeteta Horusa ustoličen i okrunjen.
Oziris, Umirući Bog, koji predstavlja Stari Red Monoteizma i Ograničenja, može biti vezan za ljudski ego. Horus, Dijete Novog Aeona, nalazi se ponad iluzije ljudskog ega, i prepoznaje Sebe u Svemu. Ego je taj koji zaključuje da biti Terionovim Djetetom istovremeno znači nijekanje tog prava svima drugima. On je orijentiran samo na sebe i ograničavajući je po svojoj prirodi. Za to vrijeme Horus, koji je Dijete, prepoznaje i razumije sebe ne samo u Jednom, već i u Svemu. To je univerzalno i oslobađajuće iskustvo. Dijete Teriona ima mnoga lica i mnoge oblike; i može svugdje biti viđeno među onima koji su ustali  i probudili se pod Velikim Suncem Jedinstva!

Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom.


VRH STRANICENASLOVNA STRANICA

LA
AL
LAAL