LAAL
LA
AL
 

**DAVID CHERUBIM**
**RATNIK TELEME**

Čini što ti je Volja je sav Zakon.

Inicijat Reda Teleme Zlatne Zore je kao Ratnik Teleme posvećen Velikom Djelu Inicijacije, Inicirajući Gospod Telemitske Zlatne Zore je Horus, Okrunjeno i Osvajačko Dijete, koji je također i Bog Rata. Sa točke gledišta Ratnika Teleme, princip rata ne vrijedi samo za fizički sukob i borbu. Može se raditi o ratu koji se vodi na drugim planovima, a ne samo na fizičkom ili materijalnom. To je, na primjer, rat sa samim sobom, koji se naziva Veliki Rat Inicijacije.
Mi, u Telemitskoj Zlatnoj Zori (T.'. G.'. D.'.), vidimo Telemitsku Inicijaciju kao duhovni rat ili osobnu bitku sa sobom/egom/ruahom. Inicijat Telemitske Zlatne Zore je posvećen u Ratnika Teleme, čije jedino oružje je Mač Teleme, kojeg koristi kako bi pokorio jedinog stvarnog neprijatelja, neprijatelja koji se nalazi unutar njega samog - sebe. Čak je i tzv. vanjski neprijatelj, samo simbol istinskog neprijatelja koji obitava unutar nas. U našoj filozofiji Teleme na vanjskog neprijatelja se gleda kao na ključ, putem kojeg možemo pobijediti našeg istinskog unutrašnjeg neprijatelja. To je duhovni rat, unutarnja borba za samokontrolu, samooslobođenje i samoprosvjetljenje.
Ratnik Teleme je onaj koji prihvaća potpunu odgovornost za svoj život. Zapravo, samoodgovornost je ključni element i mjerilo uspjeha u našem Redu Teleme. Svaki Inicijat treba u potpunosti preuzeti odgovornost za sebe i svoj život kroz razvijanje integriteta i kroz snagu karaktera, proizašlih iz suočavanja i nadvladavanja ogleda i ispita danih mu u skladu sa evolucijom i napretkom njegove unikatne prirode.
Čak i u grupnim inicijacijama Telemitske Zlatne Zore, oficiri su prisutni samo zato da pomognu Inicijatu u njegovom inicijacijskom napretku i borbi za vlastito oslobođenje, poput drugova na ratnom polju od kojih se svaki bori za svoju slobodu. Uvijek je Inicijat taj koji je apsolutno odgovoran za svoj vlastiti život i napredak, te za sve svoje reakcije i akcije. To je činjenica Prirode, jer vanjski uvjeti i događaji ne uzrokuju prirodu akcija i reakcija koje doživljavamo u našim životima. Sve to dolazi iz naše unutrašnjosti. Stoga ne postoji ništa samo po sebi pozitivno ili negativno. Samo ih naše subjektivne reakcije na podražaje i okolnosti čine takvima. U psihologiji pojedinca sve je relativno.
U tom svjetlu, nitko ne može zaista povrijediti Ratnika Teleme. Što god on osjeća, kakve god njegove reakcije mogle biti, on za njih preuzima potpunu odgovornost. Ratnik Teleme također zna da može pretvoriti bilo koju reakciju u bilo koju drugu, tako da se bilo koja destruktivna misao ili emocija trenutno može pretvoriti u kreativnu i dobrobitnu. Ratnik Teleme shvaća da on, u srži svojeg bića, apsolutno kontrolira svaku svoju akciju i reakciju, da ništa ili nitko ne kontrolira njegov život, i da nema drugih neprijatelja osim samog sebe, da zaista nitko ili ništa nije protiv njega, osim on sam!
Zato nema stvarnih prepreka za Ratnika Teleme. On vidi sve oglede, sve poteškoće i sve nevolje kao neophodne izazove, kao nešto sa čime se treba suočiti i što treba prevladati svojom snagom, samopouzdanjem i radošću. Svi ogledi su koraci prema uspjehu u Velikom Djelu Inicijacije. A za Ratnika Teleme, uspjeh je riječ njegove prirode, jer uspjeh je ispunjenje njegove Volje. Ratnici Teleme koji teže postati Majstorima, vrše svoju vlastitu Volju, dok kukavice i robovi to ne čine.
Volja je psihološko oružje Ratnika Teleme. Sa psihološke točke gledišta, temeljna funkcija Volje je da kontrolira sve druge psihološke funkcije, da ih regulira i usmjerava u adekvatne kanale za samoizražavanje. Volja je središte naše osobnosti i izravno je povezana sa srži našeg bića. U odnosu na Veliko Djelo, svi aspekti uma moraju biti stavljeni u službu naše Volje, to jest, naše Istinske Volje - prirodne, instiktivne, kreativne, prosvjetljene Volje naše unutrašnjosti. Svaka misao, svaka emocija, svaki osjećaj, mora biti žrtvovan toj Jednoj Volji koja prebiva u Ratniku Teleme.
U tome je snaga, radost i ispunjenje. Jer, kada Volja vlada nad drugim psihološkim funkcijama, regulirajući i usmjeravajući ih u kreativne oblike samoizražavanja, to dovodi do ekstatičkog osjećaja ispunjenja, budući da je to trenutak jedinstva sa našom istinskom prirodom, povezanom sa središtem našeg bića. Mi smo, u suštini, središte Volje. Zbog toga je prvo pitanje koje se postavlja kandidatu za inicijaciju "Što je tvoja Volja?". U iskrenom odgovoru na to pitanje leži značenje nečije istinske prirode. U znanju Volje leži sjeme pobjede u Velikom Djelu Inicijacije. To je temelj rada, srž puta, te izvor i sredstvo za ispunjenje.
U Telemitskoj Zlatnoj Zori simbol Volje je Mač, koji je oružje Ratnika Teleme. To nije jednostavni elementalni mač prirode, već radije uzdignuti Mač Duha, aristokratsko oružje sile i vatre, iskovan od zlata Sunca! Sa tim Mačem Ratnik Teleme ide naprijed osvajajući, u plamenu energije i entuzijazma, sa čeličnom ustrajnošću, žanjući uspjeh u postignuću Velikog Djela Inicijacije!

Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom.


VRH STRANICENASLOVNA STRANICA

LA
AL
LAAL