LAAL
LA
AL
 

**DAVID CHERUBIM**
**TELEMITSKA INICIJACIJA**
**STAZA RATNIKA**

Čini što ti je Volja je sav Zakon.

Inicijacija je prvi stvarni korak prema izvršenju Velikog Djela; ona je prva stepenica na ljestvama koje vode u Palaču Mudrosti. Bez nje ne postoji mogućnost za istinsku samorealizaciju. Ona je početak kreativnog procesa individualizacije duše, koja započinje putovanje prema unutra i postiže integraciju ili istinsko jedinstvo bića. Ona je zlatna zora duše, cvjetanje unutarnjeg lotosa duha.
 Sa telemitske točke gledišta, inicijacija je rođenje zlatnog cvijeta Istinske Volje; ona je realizacija nečijeg istinskog puta kroz svemir, ona je ta koja započinje i priprema iskazivanje znanja i moći Istinskog Jastva svake individue. Kažimo to drugačije, Telemitska Inicijacija je realizacija Istinske Volje, koja priprema daljnje postignuće Znanja&Razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarom.
Telemitska Inicijacija je trostruki proces, pošto posjeduje tri osnovna stupnja postignuća, koja se zovu Pustinjak, Ljubavnik i Čovjek Zemlje. Svaki stupanj unutar sebe ima daljnju trodjelnu podjelu. U T.'. G.'. D.'. zadatak Čovjeka Zemlje jest: (1) postignuće spoznaje vlastite Istinske Volje; (2) upotrijebiti tu spoznaju u svakodnevnoj praksi; (3) povezati tu spoznaju sa višom silom. Zadatak Ljubavnika jest: (1) postići Znanje&Razgovor Svetog Anđela Čuvara; (2) postići Moć za Borbu; (3) postići Moć Ljubavi i učiniti sebe savršenim u svim stvarima, te se na taj način neizbježno približiti kritičnoj odluci prelaska Bezdana. Zadatak Pustinjaka jest: (1) postati Majstorom Mistike i njegovati svoj "vrt" učenika; (2) postati Majstorom Magike i izreći riječ svoga Istinskog bića; (3) postati Majstorom svih vrsta postojanja i postići Sve u Svemu. Ovo su očito vrlo ograničene definicije trostrukog zadatka svakog stupnja, ali ipak točno definiraju općenitu kvalitetu tog Djela.
Telemitska Inicijacija je buđenje razvoja sposobnosti za aktivno izvršavanje i ispunjavanje Istinske Volje pojedinca. Efikasnost je sposobnost, moć da se proizvedu rezultati. Ona je, zapravo, ispravna potvrda Volje, i moć da se izvedu promjene u skladu sa Voljom. Uz to su definirani precizni stupnjevi postignuća, ali samo najpredaniji i najrevniji studenti potrebuju se posvetiti ozbiljnom radu vezanom uz te stupnjeve.
Telemitska Inicijacija je znanstveno istraživanje, kao i ostvarivanje prirode i silina vašeg vlastitog bića. To je očišćenje i oslobađanje od svega što vas koči i spriječava u vašem napretku; to je omogućavanje slobodnog razvoja i posvećivanje svih dijelova vašeg bića, koji su temeljni elementi stvaranja vaše Istinske  Volje, kako biste mogli postići Veliko Djelo u Novom Aeonu Horusa.
Telemitska Inicijacija je vrlo ozbiljna stvar, koja u sebi uključuje buđenje onog najvišeg što je u vama. Oni koji se podvrgavaju Telemitskoj Inicijaciji bez razumijevanja silina koje se pokreću tim činom, nisu svjesni što rade, a češće i što ne rade; oni će poništiti inicijaciju bivajući nesposobni primiti istinsku vrijednost njene formule. Biti iniciran u Telemitski sistem Magike unutar Telemitskog Reda znači preuzeti kompletnu odgovornost za sebe i svoje postupke; i bez rezerve posvetiti sebe zadaći realizacije svih svojih potencijala kao ljudskog i duhovnog bića. Takva je zadaća pojedinca koji, relativno govoreći, žudi za postignućem majstorstva nad svim.
Oni koji se podvrgnu Telemitskoj Inicijaciji bez razumijevanja i poduzimanja neophodnog stupnja rada, u potpunosti su promašili bit inicijacije. Jednostavno je glupo preuzeti inicijaciju u Magičkom Redu bez Volje da se napreduje u Velikom Djelu. Postoje mnogi koji su privučeni Magičkim Redovima i koji se podvrgavaju ceremonijalnim inicijacijama zbog ciljeva, koji, na veliku nesreću, nemaju nikakve veze sa Velikim Djelom. Većina od njih, ipak, vrlo kratko ostaje u Redu, jer su nesposobni suočiti se sa iskušenjima inicijacije, koja su sastavni dio inicijacijskog procesa.
Ogledi mogu pomoći u napretku ili ga onemogućiti, ovisno o znanju i snazi inicijata ili o nedostatku istog. Ako inicijat posjeduje ispravno znanje o istinskoj prirodi ogleda, i ako posjeduje hrabrost suočiti se sa golim činjenicama danog iskušenja, ogled postaje izvor napretka i prosvjetljenja, uspinjući Inicijata po ljestvama koje vode prema slobodi. Put Inicijacije prepun je ogleda neovisno o tome sa koje strane mi pristupili Velikom Djelu; a oni koji pokušavaju izbjeći neki ogled nisu dostojni da nose titulu "Inicijat".
Ogled Inicijacije se pojavljuje da nas stvori, a ne da nas slomi. Ali mnogo je češće slučaj nego što to nije, da se ogled javlja kroz vanjski sukob, koji vrlo često izgleda nepremostiv, sve dok kroz iskustvo i rast ne razvijemo istinsko znanje o prirodi konflikta. Ako je Inicijat istinitog srca, neizbježno će uvidjeti da svi konflikti dolaze iz unutrašnjosti, da nikada ne postoji niti jedan stvarni sukob izvan nas, pa će, kao rezultat te spoznaje prestati projicirati svoj konflikt u okolinu, sada u potpunosti svjestan da je izvor svih sukoba u unutrašnjosti, i da ne postoji neprijatelj ili neprijateljska silina izvan njega samog.
Telemitska Inicijacija je osobna bitka sa samim sobom. Inicijat Teleme je ratnik Prirode koji poznaje samo jednog neprijatelja - sebe. Na samog sebe usmjerava svu svoju pažnju tijekom bilo kakve pretpostavljene krize, konflikta ili neprijatnosti što naizgled dolazi iz okoline, duboko svjestan činjenice da je on sam istinski izvor bilo kakvog mogućeg konflikta. Na osnovu toga Inicijat uči kako da kreativno reagira na svaki pretpostavljeni konflikt, preusmjeravajući pažnju sa okoline na unutrašnjost, prepoznajući i riješavajući svoje vlastite unutarnje komplekse koji su izvor svih konflikata u životu. Kroz taj stvaralački odgovor Inicijat ispravno raste. Zato moramo osvijestiti činjenicu da način na koji reagiramo na konflikt snažno utječe na formiranje strukture naše osobnosti. Ako reagiramo kreativno, gradimo snagu i karakter
; ako ne regiramo zbog nezainteresiranosti, straha ili ljenosti, tada štetimo sami sebi i propuštamo mogućnost napretka na Putu Mudrosti.
Kroz kreativan odgovor mi doživljavamo sve manji i manji konflikt sa okolinom, jer ta okolina uglavnom reagira prema nama na određeni način, koji ovisi o našem odgovoru na njihovo djelovanje. Ako, u pretpostavljenom sukobu sa drugom osobom, Inicijat reagira kroz spoznaju da je izvor sukoba unutar njega, ne projicirajući ništa od pretpostavljenog sukoba u drugu osobu, i održavajući ravnotežu u središtu nereda koji je nastao, najvjerojatnije će druga osoba ostaviti Inicijata na miru i ponovo će zavladati harmonija.
Prepoznavši samog sebe kao jedinog neprijatelja, te ovladavajući tim neprijateljem kroz samokontrolu i disciplinu, Inicijat će pronaći, na vlastito zadovoljstvo, kako je sposoban spriječiti i/ili kontrolirati većinu mogućih sukoba. Majstorstvo nad neprijateljem u sebi uz pomoć Mača Istine, uspostavlja izvorni oblik intuitivne moći koja čini Inicijata svjesnim takozvanog sukoba, prije nego li on izbije na površinu svakodnevne realnosti. Ta moć omogućava Inicijatu spriječavanje manifestacije konflikta kroz samokontrolu. Čak i kada je suočen sa neizbježnim pretpostavljenim konfliktom, Inicijat je sposoban, kroz znanje i samokontrolu, nadići ga i uspostaviti mir. Takva je istinska priroda Ratnika, da na vrijeme uoči i spriječi potencijalni sukob ili opasnost, ili da kontrolira takav konflikt do te mjere da nitko ne strada, i to kroz nadilaženje istinskog unutarnjeg neprijatelja. Takozvani vanjski neprijatelj nije ništa drugo do li simbol našeg stvarnog unutarnjeg neprijatelja; tako kroz kontrolu nastalog sukoba kontroliramo stvarni izvor sukoba, tim činom uspostavljajući mir i red.
Oružje Inicijata-Ratnika Teleme je Mač Istine, koji se nikada ne koristi da uništi vanjskog neprijatelja - barem ne doslovno! - već radije da kontrolira unutranjeg neprijatelja. Mač Inicijata-Ratnika nije ništa drugo do li simbol Ljubavi koja je postignuta kroz podjelu. Kao što je pisano u Knjizi Osvajačke Bitke: "Ime tvojeg Mača, O ratniče, je Ljubav, to je Jedino Oružje s kojim ćeš uspjeti u Bici Mojeg Osvajanja uzdići Moju Čaroliju, nadići sve. Svako će ti se drugo oružje pokazati nesretnim! Ti nećeš imati drugog oružja osim Ljubavi, ako želiš osvajati sa Mojom Silinom!"
Mač razdvaja Inicijata od napadača, ali ih također i ujedinjuje. Drugim riječima, Mač je znanje koje razlučuje stvarnost od iluzije, koje dijeli stvarnog unutarnjeg neprijatelja od lažnog vanjskog neprijatelja, te kroz ovaj oblik podjele Inicijat i napadač, unutarnje i vanjsko, postaju jedno. Samo kroz ovaj oblik podjele i poistovjećivanja sa vanjskim neprijateljemm u stanju smo ga pobijediti, ili ga spriječiti da nas uništi. Ako postanemo jedno sa neprijateljem, kroz priznanje da je on samo odraz istinskog unutarnjeg neprijatelja, tada smo, i jedino tada, u položaju da istinski pobijedimo. Kao Ratnici-Inicijati Teleme obvezali smo se boriti i braniti, te poraziti napadača na našu Volju za Slobodom, ali ne tako što ćemo ga uništiti - jer sav život je dragocjen! - već kroz kontrolu i spriječavanje da on uništi nas. Ovo postižemo kroz našu osobnu bitku, koristeći vanjskog neprijatelja jedino kao žarišnu točku za samorealizaciju, za kontrolu i poraz našeg istinitog neprijatelja - sebe. takva je priroda Telemitske Inicijacije i Staza Ratnika Zlatne Zore Teleme!

Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom.


VRH STRANICENASLOVNA STRANICA

LA
AL
LAAL