LAAL
LA
AL
 

**DAVID CHERUBIM**
**ZLATNA ZORA I TAJNI POGLAVARI**

Čini što ti je Volja je sav Zakon.

Riječi "Zlatna Zora" se ne odnose samo na hermetičku organizaciju koja je utemeljena u drugoj polovici XIX stoljeća. Radije označavaju nešto što se nalazi iznad te hermetičke organizacije. Tako pronalazimo da je nakon što je ova hermetička organizacija prestala sa radom na materijalnom planu početkom XX stoljeća, Aliester Crowley koristio riječi "Zlatna Zora" za Prvi Red svoje magičke organizacije, nazvane A.'. A.'. , koja je zapravo napredan i na telemitskim osnovama rekonstruiran sistem magike izvorne Zlatne Zore.
Jednostavno rečeno, riječi "Zlatna Zora" simboliziraju princip inicijacije, a ta je inicijacija po svojoj prirodi univerzalna, ne odnoseći se samo na aspirante Velikog Djela, već na inicijaciju svih stvari, čak i na inicijaciju samog Univerzuma. Riječi "Zlatna Zora" ne predstavljaju samo vanjsku organizaciju koja inicira i daje instrukcije iz Magike, već nešto što je duhovno po samoj svojoj prirodi, predstavljajući univerzalnu kreaciju i iluminaciju. Kada se na ovom svijetu rodi dijete, to je Zlatna Zora nove inkarnacije za dojenče, inicijacija njegove rastuće svijesti.
Istinski rad i odgovornost bilo koje ozbiljne organizacije koja nosi ime "Zlatna Zora" je da na primjeren način sudjeluje u inicijaciji aspiranta prema Velikom Djelu, pomogne aspirantu u traganju za suštinom i svjetlom Mudrosti, te da u aspirantu probudi samoanalizu i razumijevanje, kako bi uz pomoć tih kvaliteta postigao Veliko Djelo znanja i izvođenja Istinske Volje, te neizbježno postao Majstor vlastitog Univerzuma i svijeta.
Zlatna Zora je Vanjski Red Unutarnjeg Reda onih muškaraca i žena koje zovemo Adeptima, a koji su postigli Znanje&Razgovor vlastitih Svetih Anđela Čuvara, i koji su tim činom pozvani pomoći u razvoju Vanjskog Reda, sudjelujući u vođenju aspiranata prema Velikom Djelu. To nije jednostavan zadatak i zahtijeva izvorni duh nesebičnog interesa za razvoj drugih. Inicijator je onaj koji može inicirati bez strasti za rezultatom, bez želje za osobnim dobitkom proizašlim iz pomoći aspirantu, osim u slučajevima duhovnog i evolutivnog progresa koji se odnosi na sve. Iz toga možemo zaključiti da inicijator mora biti u kontaktu sa silinom koja je neopterećena ljudskim strastima, željama i osobnim probitkom, stoga ta silina mora biti duhovne prirode, iznad elementalne zemaljske aktivnosti. Tu silinu mi zovemo Sveti Anđeo Čuvar ili Sunčano Jastvo Čovjeka; ali taj Anđeo ili Sunčano Jastvo nije ništa drugo do li refleksija još višeg reda postojanja, običan instrument u Velikom Djelu ovog još višeg reda, koji je iznad sve ljudski misli i djelatnosti, a u sebi obuhvaća ona velika besmrtna bića koja žive u svijetu ponad svekolikog zemaljskog znanja i ljudskog razumijevanja, to su ona bića koja su prešla Veliki i Užasni Bezdan i postigla Vrhovnu Iluminaciju. Često ta bića zovemo Bogovima, Majstorima ili Tajnim Poglavarima, te ih često predstavljamo kao Zvijezde, Planete ili Mjesece. Oni su tajni život i inteligencija Trećeg Reda Stupnja Pustinjaka, Svetog Reda Srebrne Zvijezde.
Red Telemitske Zlatne Zore još zvan i Novi Red Zlatne Zore (Novus Ordo Aurora Aurea), u svojoj je osnovi posvećen istoj zadaći kojoj su posvećene i sve druge organizacije Zlatne Zore, a to je pripremanje aspiranta da "postane više od običnog čovjeka" ili da "postigne Znanje i Razgovor Svetog Anđela Čuvara". Zlatna Zora, bilo da je promatramo kao telemitsku ili hermetičku organizaciju, priprema je za postignuće tog Velikog Djela duhovnog i ljudskog razvoja. Zapravo, to je inicijacija aspiranta u cijeli novi svijet i realnost u kojem može postići daleko višu razinu samosvijesti i razvoja, ne uključujući samo vlastiti napredak u Velikom Djelu, nego i cjelokupnog čovječanstva. Činjenica je Magike, da što se više uspinjete po Drvetu Inicijacije, to više bivate uključeni u razvoj svih, to jest, čovječanstva kao cjeline. Ili drugačije rečeno, postajete svjestan i odgovoran dio cjeline, čime neizbježno postajete sve, a kroz to postignuće postajete središte velike evolutivne moći sadašnje dobrobiti čovječanstva.
Red Telemitske Zlatne Zore (T.'. G.'. D.'.) predstavlja manifestaciju Novog Reda Zlatne Zore, to jest, novog oblika inicijacije koji se temelji na Zakonu Teleme i revolucionarnim principima Knjige Zakona (Liber Legis), koja je otkrivenje Tajnih Poglavara Trećeg Reda Srebrne Zvijezde. Knjiga Zakona obznanjuje rođenje Novog Aeona (Novog Doba) i inicijaciju svijeta Vatrom! Red Telemitske Zlatne Zore posvećen je pomaganju aspirantu u Velikom Djelu osobne inicijacije vatrom, i njegovom buđenju u svjetlosti i životu Novog Aeona Horusa. Red Telemitske Zlatne Zore i druge organizacije Zlatne Zore doslovno emaniraju iz Tajnih Poglavara kroz njihov unutarnji rad sa umovima pojedinih Adepata, koji su od njih odabrani za ispunjavanje njihovog djela u svijetu muškaraca i žena, te da iniciraju u ljudske svijesti određena božanska stremljenja, koja neizbježno mijenjaju ljudsku psihu u skladu sa kreativnim smjernicama, pomažući evoluciju ljudske vrste. Tajni Poglavari su nevidljivi dirigenti inicijacije svijeta, i tajni regulatori svog ljudskog iskustva na zemlji. Tajni Poglavari utječu na sve nas, direktno ili indirektno, preko svojih predstavnika na Zemlji, dijelova cjeline i Velikog Kretanja Stvari. Ovi predstavnici ili Adepti su stvaraoci nove civilizacije, veliki geniji koji hodaju Zemljom i mijenjaju je u skladu sa njihovim individualnim porukama. Zapravo, na Zemlji postoji mnogo vrsta Adepata, koji su povezani sa mnogim specijalnim područjima ljudske aktivnosti u znanosti, religiji, umjetnosti itd.. Svaki je pridonio ili doprinosi napretku ljudske rase, što je svrha njegove inkarnacije u mesu. Isto se odnosi i na Adepte današnjice, koji su predstavnici višeg reda postojanja. Kroz njih Tajni Poglavari izvršavaju svoja Velika Djela na svijetu, inicirajući sve, stvarajući Zlatnu Zoru Novog Doba Slobode!

Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom.


VRH STRANICENASLOVNA STRANICA

LA
AL
LAAL