LAAL
LA
AL
 

**DAVID CHERUBIM**
**ALKEMIJA U PRAKSI**

Čini što ti je Volja je sav Zakon.

Započnimo ovaj praktični dio naše lekcije sa predmetom Mistične Alkemije. Kao što je već prije objašnjeno, Kamen Filozofa ili Mudraca u ovom ogranku Alkemije nije puder, prah ili bilo koji drugi materijalni objekt; to je prvenstveno duhovni objekt, simbol Istinskog Jastva. Da bi ostvarili ovaj kamen u Mističnoj Alkemiji, prvenstveno je potrebno postići idealni identitet naše unutarnje prirode. U Filozofiji Magike, to se naziva “ Postignuće Znanja i Razgovora Svetog Anđela Čuvara “. Samo sa tim postignućem Mistični Alkemičar je sposoban transformirati sve osnovne metale u Savršeno Zlato Sunca, dovodeći sve stvari u sklad sa njenom/njegovom Istinskom Voljom. Postoji nekoliko različitih oblika alkemijske prakse za postignuće Kamena Filozofa, i izvođenje te Vrhovne Transformacije. Mistična Alkemija može biti izvođena uz pomoć Istočnih tehnika Kundalini Yoge. Također postoji i oblik Zapadne Kundalini Yoge. U taj oblik spada i jedna od centralnih misterija kraljevskog sistema inicijacije u Novom Redu Zlatne Zore. Taj sistem, kao što je već prije objašnjeno, je sedmerostruk, imajući za temelj sedam osnovnih stupnjeva ili koraka inicijacije. Svaki od ovih sedam inicijacijskih koraka direktno korespondira sa buđenjem jedne od sedam čakri. Stvarni alkemijski proces započinje sa Prvim Stupnjem Zelatora. U Telemitskoj Ceremoniji Zelatora, Hijerofant proglašava inicijatu sljedeće: “ Riječ Zelator dolazi iz drevne egipatske riječi Zaruator, što znači ‘ tragaoc za Hathoor.’ Hathoor se još naziva Het-Heru, što znači ‘Kuća Horusa’. Ova Kuća Horusa je sama Priroda, Hram Elemenata, kojih si ti oduševljeni student.” Hijerofant također proglašava: “ Zelator je također i ime asistenta ili pomagača Alkemičara, koji mora održavati uvijek goruću i plamteću Vatru u Athanoru ili Alkemijskoj Peći. Alkemičar operacije je Unutarnje Jastvo, Athanor je ljudsko tijelo, a Vatra je Tajni Plamen Istinske Volje. Kao Zelator ti moraš održavati ovu Vatru plamtećom u svojem umu i tijelu, kroz neprestano samoposvećivanje Velikom Djelu činjenja svoje Istinske Volje, kako bi mogao ispuniti Zakon Teleme.” Mnogima je nepoznato da 22 Atua Tota ili Velike Arkane Tarota simbolički opisuju oblik Zapadne Kundalini Yoge ili alkemijske operacije Samotransformacije. Oni opisuju pojedine etape Velikog Djela, ili, kako se to kaže u Psihologiji,  stupnjeve u tzv. ‘procesu individuacije’. Tarot je prvenstveno, po svojoj svrsi i po svim mjerilima, simbolička knjiga Samoinicijacije, metod i sredstvo za samospoznaju mudrosti Istinskog Jastva pojedinca, bez vodstva od strane vidljivog učitelja, već nevidljivog učitelja, koji je zapravo Jedan Učitelj od kojeg je svaki vidljivi učitelj samo simbol. U Tarotu je taj Jedan Učitelj Tot, Merkur naših Drevnih. U Masonskoj knjizi Alberta Pikea ‘ Moral i Dogma ‘ na stranici 777 nailazimo na sljedeći komentar: “ Onaj koji žudi da postigne razumjevanje Velike Riječi, i da bude u posjedu Velike Tajne, trebao bi da pažljivo pročita Hermetične Filozofe; i on će, bez sumnje, kroz to postići inicijaciju, kao što i oni jesu, ali on mora za ključ njihovih alegorija uzeti jednu dogmu Hermesa, koja se nalazi na njegovoj Ploči od Emeralda, i slijediti je kako bi mogao klasificirati uvećavanje znanja i usmjeravati operaciju, slijedeći redoslijed koji je prikazan u Kabalističkom Alfabetu Tarota. “ Ovaj komentar sadrži jedan od najvažnijih ključeva za praktično razumjevanje Kraljevskog Umijeća i Znanosti Alkemije. Po mojem vlastitom mišljenju, bez Tarota je Umijeće Alkemije besmislena operacija, i to vrijedi za sva druga područja Hermetičke Znanosti. U vezi toga stava Eliphas Levi proglašava: “ Sve tajne Kabale i Magike, sve misterije starog svijeta, sve znanosti svih poglavara, sve tradicije drevnih vremena, nalaze se u hijeroglifskoj Knjizi Tota.” Kaže se da je riječ Taro dobijena iz Egipatskih izraza Tar (Put) i Ro (Kraljevski). Po tome je Tarot Kraljevski Put Inicijacije. Kako bi putovali ovim Kraljevskim Putem mi radimo sa 22 Atua Tota, u skladu sa Kabalističkim nacrtom Drveta Života, započinjući naše alkemijsko putovanje sa Zmijinim Repom na mjestu 21-og Atua staze Tau na dnu Drveta Života, i završavajući ga sa Zmijinom Glavom na mjestu 0-og Atua staze Aleph na vrhu Drveta Života. Kroz 22-ije staze Drveta Života Zmija prolazi svojim zavijucima, uzdižući se od Tau do Aleph. Takav je Put Inicijacije kojim Mistični Alkemičar može postići Kamen Filozofa za izvođenje Vrhovne Transformacije. Zmija u ovoj operaciji je, naravno, Tajna Vatra Alkemije ili Kundalini Yoge bez koje ništa ne može biti ostvareno. Postoji još jedan način putovanja Kraljevskim Putem, ali po tom pitanju moram održati određeni stupanj tajnosti, kako ne bi razotkrio ono što mora i treba biti razotkriveno jedino od strane svake individue, svatko sam za sebe. Priroda ove tajne operacije je toliko očita, da je poput svijetla koje je toliko jako da osljepljuje. U primjeni ove tajne, tarot-alkemijska operacija po Kabalističkom nacrtu Drveta Života, nije upotrijebljena na isti način  kao u operaciji koja je maloprije objašnjena. To je operacija koja je neovisna o sistemu inicijacije koji je prikazan na Drvetu Života, ali ipak uzima udio u misterijama tog sistema, iako na drugačiji način. Ova operacija je samo za nekolicinu, i zbog toga je sakrivena iza vela očitog. Ona se razotkriva samo onima koji su u potpunosti sposobni da ispune njezinu formulu. Drugima ona predstavlja besmislen put. Astrologija, Znanost Zvijezda, također ima priču za ispričati. U ovoj znanosti postoji sedam tradicionalnih Planeta i 12 Znakova Zodijaka. Kao što je prethodno objašnjeno, sedam tradicionalnih Planeta je povezano sa sedam Čakri Yoge i sedam alkemijskih Metala, i također predstavljaju sedam etapa u Velikom Djelu. Većina sedmerodijelnih sistema inicijacije se temelji na astrološkom modelu sedam tradicionalnih planeta. Alkemijski Metali rastu u utrobi Zemlje pod magičnim uticajem tih planeta. U Mitraističkim Misterijama inicijat se penje po sedam osnovnih, metalnih stepenica, na taj način simbolizirajući svoje uzdizanje u Sedam Planetarnih Sfera; i Zosimos je definirao Alkemiju kao Mitraističnu Misteriju. Znaci Zodijaka također predstavljaju različite stupnjeve Velikog Djela, ali ovdje je 12 etapa umjesto 7. Ovih 12 stupnjeva je definirano prirodom samih Zodijačkih Znakova koji posjeduju planetarne i elementalne atribucije. Krug Zodijaka, koji se još naziva i Putem Sunca, je Krug Inicijacije, sadržavajući 12 različitih Znakova ili stupnjeva. Poput slika na Atuima Tota, Znaci Zodijaka su slike arhetipova sadržanih u Kolektivnom Nesvjesnom, koji mogu biti sistematski evocirani i iskustveno svijesno doživljeni zbog postignuća Kamena Filozofa. U svakoj od ovih metoda osnovna namjera je realizacija jednog objekta ili cilja: Istinskog Jastva. Takvo je Jedno Nedjeljivo Jastvo Univerzuma, jedan bez drugog, jedan bez dva. Velika Tajna Alkemije može biti koncentrirana u nekoliko jednostavnih riječi: “ Sve je Jedan.” To je značenje Grčkog gesla ‘ en to pan ‘ koje je, pažljivo to zamijetite, sastavljeno od tri riječi i sedam slova, i koje ga povezuje sa Tri Principa i Četiri Elementa Alkemije, te sa sedam Metala Unutarnjih Zvijezda, i sa sedam koraka Velikog Djela, koji su sedam Stupnjeva Inicijacije. Jedan od simbola Velikog Djela je Ouroboros, Zmija koja oblikuje Krug gutajući svoj vlastiti Rep, i koja u sebi sadrži gore navedeni Grčki moto. Krug koji je formiran od Zmije daje nam ključ za prirodu i operaciju samog Velikog Djela. Ovo Jedinstvo ili Ujedinjenost Svega je sakriveno u tajnoj supstanci nazvanoj Prva Tvar ( Prima Materia), koja nije materija u svojem uobičajenom smislu, kao što je inače percipiramo našim ljudskim osjetilima, ona je prije potencijalna nego stvarna, ona je materija u metafizičkom smislu. Prema Thomasu Vaughanu: “ Ako si upoznao Prvu Tvar, tada znaj da si otkrio Svetište Prirode.” U Patanjalijevom Sistemu Yoge, Prva Tvar se naziva Prakriti, temeljni izvor tri Gune ili Kvalitete Prirode. Prakriti je Duša Svijeta (Anima Mundi), Velika Majka. U Kabali Ona je Nešamah, Viša Duša Prirode, čiji bezoblični oblik ostaje čist i nepromjenjiv, i daleko je od svake promjene i raznolikosti u obliku. Ona je vječna esenca u svim stvarima, tajna supstanca svih vidljivih i nevidljivih objekata u Prirodi. ‘ Kvadratura Kruga’ je jedna od najvažnijih interpretacija i definicija Velikog Djela Alkemije. Krug predstavlja jedinstvo, Prvu Tvar našeg Djela, a Kvadrat predstavlja Četiri elementa prirode, koje su drevni filozofi nazvali Vatra, Voda, Zrak i Zemlja. Stvarne razlike između metala su rezultat različitih omjera u kojima su elementi kombinirani u tim metalima. Zlato je prirodni rezultat određene kombinacije elemenata. I drugi elementi u Alkemiji su također rezultat kombinacije elemenata. Izlučivanjem i pročišćavanjem elemenata u osnovnim metalima, i nakon toga reduciranjem metala na njihov čisti oblik Prime Materie, te vještom izmjenom stvarnih proporcija u kombinacijama elemenata, koji ustanovljava život metala, metali mogu biti transformirani u zlato. Pročišćavanjem objekta Četiri elementa ostaje nam samo peti element kojeg nazivamo Quintesencijom i Prvom Tvari našeg djela. U čovjeku ovaj peti element se naziva njegov/njen Duh. U Mističnoj Alkemiji elementi predstavljaju ljudska osjetila. Vatra je osjetilo vida, Voda je osjetilo okusa, Zrak je osjetilo mirisa, Zemlja je osjetilo dodira, i Duh je osjetilo sluha. Peti element Duha, za razliku od drugih, je u direktnoj vezi sa našim Istinskim Jastvom, koje je Kruna našeg alkemijskog rada. Da bi postigli ovaj peti element, prvo moramo sebe pročistiti ili reprogramirati. Nakon toga moramo sebe programirati u skladu sa našom Istinskom Voljom. Kada je Istinsko Jastvo ‘postignuto’ kroz, tzv. pročišćenje, ili drugim riječima, kada smo se uzdigli iznad elementalnih osjetila, to je trenutak kada smo sposobni na ispravan način ponovo stvoriti sebe, reprogramirati naše sisteme, ili rekombinirati elemente da pristaju uz našu novu perspektivu, uz naš novi pogled na svijet. Ali prvo moramo pročistiti naše sisteme; jedino tada smo istinski pripremljeni i slobodni da ispravno posvetimo sebe Velikom Djelu, da reprogramiramo sebe u skladu sa našom Istinskom Voljom, i da postignemo Vrhovnu Transformaciju. Deprogramiranje sebe nije čin eliminacije nego pročišćenja. U ovom slučaju osjetila su ta koja trebaju biti pročišćena. Osjetila, na način na koji se uobičajeno upotrebljavaju u vanjskom svijetu, materijalna su po svojoj prirodi, uzrokujući indentifikaciju svijesti sa materijalnim planom postojanja,  na račun duhovnog plana postojanja. Mi ne možemo spoznati naše Istinsko Jastvo ako su naša osjetila vezana za materijalni svijet; ona moraju postati nosioci našeg Istinskog Jastva. Osjetila moraju biti pročišćena, i nakon toga magički posvećena Velikom Djelu, i normalno, ako ga želimo postići; ova posvećenost mora biti cjelovita, a nikako djelomična. To je neophodno jer su naša osjetila instrumenti koje moramo upotrijebiti u operaciji Velikog Djela; ona su esencijalni, kreativni nosioci našeg Istinskog Jastva, koji trebaju biti u potpunosti pročišćeni, i nakon toga magički posvećeni Istinskom Jastvu, u cilju ispravnog izvršenja i esencijalnog ispunjenja Istinske Volje (Istinskog Jastva) da izvrši samo Veliko Djelo. Ono što vam je prvo potrebno jest spoznaja da se vaše Istinsko Jastvo nalazi iza vaših elementalnih osjetila; to ćete postići uništenjem vaše identifikacije sa njima i njihovim nebrojenim željama i strastima, taj čin je predstavljen postignućem pročišćenja. Ako čovjek može nećemu biti svjedokom, to znači da je on/ona ‘iza’ te stvari, jer svijesnost je transcendencija. Mi stalno svjedočimo o našim osjetilima kroz naše strasti i želje, i često se sa njima poistovjetimo. Na taj način ne dobijamo nikakav uvid o našem Istinskom Jastvu koje se nalazi iza naših osjetila i potreba, već postajemo robovi naši osjetila. Ali ako uđemo u njih i iza njih, i spoznamo naše Istinsko Jastvo koje se nalazi iza naših osjetila, i postanemo njihovim svjedokom radije nego životinjom, tada transcendentiramo naša osjetila i postižemo moć majstorstva nad njima. Istinsko Jastvo je prvobitni izvor svih elemenata, zbog toga mi moramo biti identificirani sa Istinskim Jastvom kako bi postigli majstorstvo nad njima, i gospodarili im. To ne znači da trebamo odustati od svojih osjetila i svih njihovih slasnih strasti. Tu se samo radi o tome sa čime se mi poistovjećujemo, da li sa našim Istinskim Jastvom ili sa našim strastima. Mi nismo naše strasti, ali one su dio naše osobnosti koja je božanski izražaj naše duše. Laboratorij u kojem izvodimo i postižemo ovaj alkemijski rad je, normalno, tijelo Čovjeka. I pošto je tijelo čovjekovo njegovo/njeno vlastito, a ne od nekog drugog, jednostavna je činjenica prirode da samo taj čovjek nad njegovim/njenim tijelom može izvesti Veliko Djelo. Nijedna osoba ne može taj rad učiniti umjesto nas; svi to moramo učiniti našim vlastitim naporom i snagom. Mistična Alkemija je osobna znanost, uzvišen i efikasan sistem Samoinicijacije. Samo vi, kao jedinstvena jedinka, možete proračunati i slijediti svoj put prema vrhu Velike Planine Hermetičkog Postignuća. To je u potpunosti stvar vaše praktične primjene i devocije. Svo temeljno vodstvo je unutar vas, u najunutarnjijem centru vašeg srca gdje prebiva vaš vlastiti Sveti Anđeo Čuvar, ili Unutarnje Jastvo. Ako se tokom svoga puta i gladi za postignućem Velikog Djela, oslanjate na bilo što drugo osim na vašeg vlastitog Svetog Anđela Čuvara, to je uvreda za vašeg Anđela koji je se nalazi unutar vas, i koji vas podučava i vodi. Sva temeljna mudrost putem koje postižete Veliko Djelo, nalazi se u potpunosti samo unutar vas, nigdje drugdje nećete pronaći Istinu. Ali sada je dosta ovog mističnog brbljanja! Prihvatim se sada puno praktičnijeg dijela Alkemije! Takvo nešto se nalazi u drevnoj Znanosti i Umijeću  Seksualne Alkemije, koja je bila Velika Tajna Egipatskih Magičara, Gnostika, Ophita, Inicijata Mitre, Vitezova Templara, Slobodnih Masona i Braće Ruže i Križa. Aleister Crowley je predvidio Seksualnu Alkemiju da bude cvijet Magike i ključ za budući progres čovječanstva. Putem njega mi smo sposobni da uzmemo udio u Vrhovnom Sakramentu Zlatne Zore, da proizvedemo dinamične promjene u skladu sa našom Istinskom Voljom, i da učinimo Svijetlost, Život, Ljubav i Slobodu našim odabranim načinom postojanja. Članovi Novog Reda Zlatne Zore se upućuju u misterije Seksualne Alkemije putem ‘ ceremonijalnog simbolizma ‘, koji utiskuje u njihove umove univerzalnu formulu Velikog Djela, putem koje oni mogu postati Adepti u Našem Kraljevskom Umijeću, i postići njihove Istinske Volje. U Seksualnoj Alkemiji postoje određeni simboli koji se vezuju uz Tetragramaton. To su: Crveni Lav za Yod (Vatra), Bijeli Orao za Heh (Voda), Zmija za Vau (Zrak), i Gluten za Heh završno (Zemlja). Crveni Lav je muški operator, Bijeli Orao je ženski operator, Zmija je ono što pliva u Krvi Crvenog lava, i Gluten je Menstruum Bijelog Orla. Jaje koje snese Bijeli Orao je začeto od strane Zmije. Instrument ili aparat muškog operatora je Athanor ili Peć. Instrument ili aparat ženskog operatora je Cucurbite ili Retorta. Kada Krv Crvenog Lava postane jedno sa Glutenom Bijelog Orla, i kada su Zmija i Jaje savršeno pomiješani, tada se proizvodi Kamen Mudraca. U tom postupku Lav mijenja svoju Crvenu Krv za Bjeli Gluten Orla. Crveni Lav postaje Bijel, i Bijeli Orao postaje Crven. Vatra Sagorijeva Vodu, i Voda gasi Vatru. Takva je konzumacija Kraljevskog Vjenčanja Sunca i Mjeseca u Hermetičnoj Posudi ili Hermetičnom Brodu. Basil Valentine piše: “ Neka Lav i Orao temeljito pripreme sebe za Princa i Princezu Alkemije, na onaj način na koji ih njihova inspiracija navede. Tada dolazi trenutak kada je eliksir smješten u (retorti za destilaciju), kako bi bio izložen ‘ nježnoj ‘ toplini. Ako je Veliko Djelo ‘ pretvaranja kruha i vina u tijelo i krv Isusovu ‘ učinjeno, Tada se Crveni Lav može nahraniti tijelom i krvlju Boga, i također, neka Crveni Lav u potpunosti nahrani Bijelog Orla – o da!, Kako bi Majka Orao mogla podržavati i čuvati unutarnji život. “ Sada vam želim prikazati jedan alkemijski ritual nazvan “ Ceremonija Sunca i Mjeseca ”. Ovaj Ritual sadrži cijelu tajnu Velikog Djela sa stanovišta materijalnog plana. To je Seksualna Cremonija dizajnirana da ujedini Sunce i Mjesec kako bi proizveli Kamen Mudraca. Ovaj ritual je specificirano dizajniran za upotrebu od strane dvije osobe. To su Svećenik Sunca i Svećenica Mjeseca. U ovom ritualu Sunce i Mjesec su prizvani u Svećenika i Svećenicu, koji se onda ujedinjuju u ekstazi kako bi proizveli Kamen Mudraca. Ovo je Zvanična Ceremonija Telemitskog Vjenčanja Telemitskog Reda Zlatne Zore, dizajnirana mojom vlastitom rukom 1991 g. pod uticajem magičke inspiracije, i pod vodećim svijetlom Sunca i Mjeseca. Kao takva, predstavlja unikatni doprinos Magici Teleme, i to je prva ceemonija ove vrste koja otvoreno razotkriva tajne Seksualne Alkemije. Jer to je Istinska Ceremonija Ruže i Križa, koja može biti jedino shvaćena od onih muškaraca i žena na zemlji, koji žive i dišu u Tajnom Svetištu Gnoze. Takva su Sveta Braća i Sestre Ružinog Križa, čija imena su krvlju napisana na Kamenu Vječnosti.

Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom.


VRH STRANICENASLOVNA STRANICA

LA
AL
LAAL