LAAL
LA
AL
 

**DAVID CHERUBIM**
**ALKEMIJA U TEORIJI**

Čini što ti je Volja je sav zakon.

Alkemija se naziva Kraljevskom Umjetnošću (Ars Regia). Postoje tri osnovna tipa ove umjetnosti. Pretvorbena Alkemija – vanjski Rad, Mistična Alkemija – Unutarnji Rad, i Seksualna Alkemija koja na određeni način, i nakon određenog vremena, u sebi sadrži prethodna dva tipa. Pretvorbena Alkemija je posvećena stvaranju “vanjskog zlata” materijalnog blještavila, dok se Mistična Alkemija bavi stvaranjem “unutarnjeg zlata” duhovnog blještavila. U oba slučaja, stvarni objekt Velikog Djela je jedan: stvaranje Kamena Mudraca. Sa tim kamenom Alkemičar izvodi svoje transmutacije, bilo da su one duhovne ili materijalne prirode. U svojoj biti, Pretvorbena Alkemija je umijeće pretvaranja osnovnih metala u zlato. Za postignuće uspjeha u ovom materijalnom obliku Alkemije, kada je kombiniran sa mističnim aspektom, kaže se da predstavlja vanjski znak postignuća unutarnjeg rada Duhovne Transformacije; to je zapravo, jedino opravdanje za postojanje ove grane Alkemije u Svijetu Magike. Zlato je materijalni simbol duhovne stvarnosti, poistovjećeno sa Svijetlom Sunca. Zlato je savršeni metal svih metala, najviši oblik u mineralnom kraljevstvu. Zapravo ono je Alpha i Omega mineralnog kraljevstva. U filozofiji Alkemije se tvrdi da su svi temeljni metali samo određeni stupnjevi nesavršenosti zlata, i da je svim metalima od Prirode predodređeno da postanu Savršeno Zlato Sunca. Osnovni metali su samo slučajni fenomen koji je u Prirodi nastao zahvaljujući neadekvatnom okruženju. Alkemičar pokušava ukloniti iz svih osnovnih metala njihove nezakonite nesavršenosti ili temeljne karakteristike i dovesti ih u njihovo prirodno i istinsko stanje prirodnog reda i zakona, i transmutirati ih u Živo Zlato Sunca. Na pitanje da li Alkemičar zaista može pretvoriti temeljne metale u Zlato, ja jedino mogu iskreno odgovoriti da ne znam. Nikada nisam bio svjedokom takvog događaja, niti sam ikada pokušao izvesti tu vrstu alkemijske operacije, barem ne u ovoj inkarnaciji. Moje osnovno opravdanje zbog kojeg sam se prihvatio pisanja o ovoj grani Alkemije jeste to, da je ovaj materijalni oblik Alkemije savršena simbolička predstava njenog duhovnog i psihološkog aspekta. Zapravo, mnogi autoriteti na polju Alkemije niječu vjerodostojnost Pretvorbene Alkemije, i tvrde da je ona samo simbolički prikaz unutarnje operacije koja je po svojoj prirodi duhovna i psihološka. To većini od vas može izgledati kao sasvim suvisla i istinita tvrdnja, ali sa stanovišta znanstvenog i magičkog pogleda na svijet, bio bi čisti čin ludosti odbaciti mogućnost transformacije osnovnih metala u zlato. Taj stav potvrđuje Eliphas Levi, slavni Francuski Magičar iz 19. st., za koga je Crowley tvrdio da je njegova prethodna inkarnacija, sljedećim riječima: “Da, zlato može biti učinjeno stvarnim i materijalnim, upotrebom Kamena Mudraca.” Povijest u potpunosti podržava mogućnost ovog fenomena. Ne možemo zanemariti iskustva iz prošlosti onih osoba koje su u tom Djelu uspjele, ili su bile njegovim svjedokom. Za primjer razmotrimo izjavu Johanna van Helmonta belgijskog fizičara i kemičara koji je stvorio riječ “gas” iz grčke riječi “kaos”. On tvrdi da je izveo stvarnu transmutaciju Merkurija (žive) u zlato, i taj događaj je zabilježio i objavio u svome djelu “Vrt Medicine”. Jednog dana 1618 godine, ovog znanstvenika je posjetio neočekivani stranac koji mu je dao nekoliko granula nekog pudera ili praha.  O ovom puderu van Helmont je zabilježio: “ Vidio sam i u ruci  držao Kamen Mudraca. To je bio prah žute boje poput šafrana, vrlo težak, i svjetlucao se poput krhotina stakla”. Van Helmont je također zabilježio da je strančeva namjera bila da “uvjeri u postojanje Kamena Mudraca nekog slavnog znanstvenika čiji je znanstveni rad bio cijenjen u njegovoj zemlji”. Van Helmont je u potpunosti bio uvjeren u vjerodostojnost operacija Pretvorbene Alkemije, nakon što je uspješno izvršio transmutaciju prahom koji mu je bio dan. Treba napomenuti da je prije toga događaja ovaj znanstvenik poricao bilo kakvu mogućnost postojanja takvog fenomena. Razmotrimo sada izjave Helvetiussa (Johanna Friedricha Schweitzera), fizičara u službi Princa od Naranđe, koji je bio opaki protivnik Alkemije. 27 – og  Septembra 1666 godine predstavio mu se stranac koji je kod sebe imao malu kutijicu od slonovače, u kojoj se je nalazio prah boje svijetlog, blijedog sumpora. O tome prahu stranac je rekao: “ Vidite ovaj prah? Pa gospodine, ovdje se nalazi dovoljna količina Kamena Mudraca da pretvori 4000 funti olova u zlato.” Taj stranac nije dao Helvetiusu niti malo praha, niti je izveo pretvorbu sa njim, ali je pokazao Helvetiusu nešto zlata za koje je rekao da je rezultat pretvorbe koju je izveo izvjesni Adept. Helvetius nije bio pretjerano uvjeren strančevim iskazom i zahtjevao je demonstraciju. Stranac je odbio njegov zahtjev, ali je rekao da će tražiti dopuštenje od Adepta, te ako ga dobije da će se vratiti za tri tjedna. Treba još reći da je Helvetius uspio “spremiti” nekoliko granula ovog praha ispod svoga nokta, ali sa njima nije ništa postigao. Kada se je nakon tri tjedna stranac vratio, Helvetius mu je priznao svoje “nedjelo”. Stranac se na to nasmijao i rekao da je za postizanje pretvorbe potrebno da prah bude spremljen u grumenu voska, ili u komadu papira, kako bi bio zaštićen od isparenja koja izranjaju iz temeljnog metala, jer inače ta isparenja prahu oduzimaju moć transformacije. Kratko nakon toga stranac je otišao govoreći da će se vratiti idući dan. Sljedećeg dana nije se pojavio. Zbog navaljivanja i nestrpljivosti svoje žene, Helvetius je pokušao izvesti pretvorbu bez strančeve pomoći, i na svoje veliko iznenađenje, uspio je u tome! Prvo je izveo pretvorbu nad starom olovnom sviralom koju je prvo stavio u topioničku posudu iznad vatre. Kada se je olovna svirala rastopila, njegova žena je bacila prah koji se nalazio u grumenu voska na rastopljenu olovnu masu, i nakon 15 minuta olovo se je uspješno pretvorilo u zlato. Nakon ovog događaja postala je opće poznata činjenica, da se pretvorba može uspješno izvesti pod preciznim znanstvenim nadgledanjem u službenim laboratorijima.

Tvrdi se da je slavni Alkemičar Eirenaeus Philatheus bio stranac koji se je pojavio pred van Helmontom 1618 godine, pred njegovim laboratorijem u Vilvordu, i da je on onaj koji je posjetio Helvetiusa 1666 godine u Hagu pored Amsterdama. Neki vjeruju da je njegovo pravo ime bilo Thomas Vaughan. U svakom slučaju je poznato da je Vaughan umro 1666 godine, i da se je te iste godine Philalethes pojavio u Amsterdamu nakon dugo godina putovanja, te da je tom prilikom dao Jean Lange svoju knjigu “Otvorena Vrata Kraljeve Tajne Palače” da je prevede na latinski. Gospodin Isac Newton, otac Klasične Fizike, primio je tu knjigu ka svojem srcu i proučavao je više od 20 godina. Ovaj Alkemičar također je bio visoko cijenjen od strane Roberta Boyla, čuvenog Britanskog Fizičara i Kemičara koji je izrekao zakon o tlaku plinova i koji je otkrio ulogu koju igra kisik u kemijskom procesu sagorijevanja. Boyle je također financirao izdavanje Newtonovih “Principia”, i nazvan je ocem moderne Kemije i glasnikom “Znanstvene Metode”. Boyle je bio zaljubljenik u Alkemiju, ali uvijek i skeptik u srcu, ipak je pokušao izvesti pretvorbu osnovnih metala u zlato, ali bez uspjeha, i tu je činjenicu priznao 1661 godine u svojoj važnoj raspravi “Skeptični Kemičar”. A sada, osvrnimo se na neslavnog Gospodina Edwarda Kellya, čije je pravo ime bilo Talbot. Gospodin Aleister Crowley tvrdio je da je u prošlom životu bio Talbot. Talbot je rođen u Worcesteru, u Engleskoj, 1555 g. Nakon što je prekršivši zakon ostao bez ušiju, preselio se iz Worcestera u Wales, gdje je za jednu funtu sterlinga kupio alkemijski rukopis i dva oblika praha, jedan bijeli i jedan crveni; to je kupio od čovjeka koji je sve to uzeo iz grobnice jednog Katoličkog Biskupa. Pošto je bio nesposoban da razumije rukopis, tajno se je vratio u London kako bi stupio u kontakt sa astrologom Dr. John Deeom, osobom koja je bila sposobna da dešifrira rukopis; i uz pomoć tog rukopisa uspjeli su izvesti transformaciju. Ovaj događaj je rezultirao u razvoju izrazito čudnog odnosa između Kellya i Deea, koji je ostavio još čudniji otisak u povijesti. Kelly ni na koji način nije bio skroman čovjek, i nije vidio nikakvo zlo u razmetanju svojom moći. Izveo je javnu transformaciju u Pragu, glavnom gradu Boema. Rezultat tog performansa je bio poziv da izvede identični performans na dvoru Njemačkog Cara Maximiliana II-og, koji mu je zbog njegovog prethodnog uspjeha dodjelio titulu  Maršala Boema. Sve je završilo Kelly-jevim utamničenjem od strane Cara, jer Kelly nije bio u stanju proizvesti još praha kojim je izvodio transformacije. Dee, pokušavajući da pomogne Kellyu, rekao je Caru da će pomoći Kellyu da proizvede još praha, na što je Car oslobodio Kellya iz tamnice. U svojim naporima da proizvedu još praha nisu uspjeli, na što je Kelly lud od frustracije ubio Carevog čuvara koji je pazio da ovaj ne zbriše, to je, normalno, rezultiralo ponovnim Kellyevim zatvaranjem. U Zatvoru je napisao alkemijsku raspravu nazvanu “Kamen Mudraca”, koju je poslao Caru obečavajući da će mu razotkriti tajnu praha ako ga pusti iz zatvora. Car mu nije povjerovao. Na to je Kelly pokušao pobjeći iz zatvora, ali je pri tom pokušaju jedino uspio slomiti obje svoje noge i dva rebra. Zbog posljedica ovih ozljeda umro je 1597 g.  A sada se okrenimo Mističnoj Alkemiji. Njena operacija i formula je po svojoj prirodi duhovna i psihološka. Slavni psiholog Carl Gustav Jung  i dobro poznati magičar Zlatne Zore Francis Israel Regardie, Alkemijske su operacije interpretirali sa čisto psihološke točke gledišta. Jung piše dobro poznatu knjigu pod imenom “Psihologija i Alkemija” (1953), a Regardie prosvijetljuću knjigu pod imenom “Kamen Mudraca” (1938). Oba ova autora su u svojim knjigama učinila evidentnom činjenicu, da Alkemiju smatraju jedino psihološkom operacijom koja je posvećena mističnom kraju. Jung je u potpunosti bio fasciniran Allkemijom, i veći dio svoga života posvetio je istraživanju simbola i principa ovog Umijeća. Regardie je bio Adept Alkemije, i iako je vidio Alkemiju kao psiho-mistični proces inicijacije, ipak je razotkrio seksualne tajne Alkemije u svojoj magičkoj knjizi “Drvo Života” (1932), ali te tajne su razmatrane sa specifične magičke točke gledišta, po kojem je i taj fizički aspekt Alkemije također posvećen spiritualnom cilju. Sa točke gledišta Magičke Alkemije, Kamen Mudraca nije prah ili bilo koja druga vrsta materijalnog objekta, nego je to prije spiritualni objekt, bivajući simbolom Istinskog Jastva. Alkemičar Mističar, još zvan i Filozof Alkemičar, ne teži da proizvede Kamen Mudraca kako bi proizveo materijalno zlato Prirode, nego da stvori Božansko Zlato Duha. Postignuće Kamena Mudraca, u ovom jedinstvenom slučaju, je postignuće prosvijetljenja, koje je iluminacija aure Duše Prirode sa Božanskim Svijetlom Sunca, i sa ovim čudom dolazi moć iluminacije svijeta koji je Božansko Zlato Duha. Istočni Sistem Kundalini Yoge nudi nam osnovni ključ za unutarnje operacije Mistične Alkemije. Kundalini Yoga se bavi buđenjem različitih centara psihičke sile u Eteričnom Tijelu. Ovi centri se nazivaju Čakrama. Teoretski postoji posebna čakra za svaki živac u tijelu, ali nas u ovom slučaju zanima samo sedam glavnih čakri koje su od vitalnog značaja u znanosti Kundalini Yoge. Ove čakre su simbolički predstavljene sa sedam kotača koji su poredani uzduž kralježnice, i koje Yogi pokušava pobuditi na kružno, kovitlajuće kretanje, kako bi probudio njihove suptilne energije, i vitalizirao za svaku čakru specifični tip svijesnosti, te ih povezao sa njihovim korespodentnim okultnim strujama moći.  To se postiže buđenjem primarne živčane struje poznate kao Kundalini ili Zmijska Sila. Ta Zmija (Kundalini) je falički simbol, predstavljajući kreativnu silu reprodukcije ili seksualnu energiju. Kundalini je seksualna energija, libido ili Šakti (Moć) na Sanskritu. Uz pomoć te seksualne moći čakre se transformiraju u adekvatne centre kozmičkog zračenja, iluminirajući dušu, tijelo i um Yogija sa Božanskim Svijetlom Sunca. Sedam čakri koje se još nazivaju Padme ili Lotusi, jesu okultni centri psihičke energije u ljudskom tijelu. One zapravo nisu dio ljudskog tijela, nego korespondiraju sa njegovim određenim dijelovima, zbog toga ih i zovemo okultnima (tajnima). Čakre su tajni centri koji generiraju Pranu i dio su onog što nazivamo Suptilnim ili Eteričnim Tijelom. Te čakre se nalaze u izokrenutom i zatvorenom  položaju sve dok probuđena kundalini ne udari u njih i postavi ih u pravilan i otvoren položaj. U tome događaju one su ubijene i transformirane, pročišćene i posvećene. Temeljni dio treninga Magičara u Novom Redu Zlatne Zore je da probudi Kundalini i obavi taj unutarnji rad na čakrama. Svaki ispravan sistem inicijacije neophodno mora probuditi iskustvo svijesti ovih centara barem do nekog stupnja, jer one predstavljaju istinsku inicijaciju duše. Ova unutarnja inicijacijska operacija Yoge odvija se u sedam koraka. Ovih sedam koraka korespondira sa određenim alkemijskim, astrološkim i magičkim principima. Broj sedam je od velike važnosti u hermetizmu. Primjetite da ima sedam slova u riječima Sulphur (sumpor), Mercury (živa) i Vitriol, a te riječi su imena za tri alkemijska Principa. Postoji također i sedam alkemijskih Metala koji su povezani sa sedam tradicionalnih planeta Astrologije. I korespondirajući sa ovim, i drugim, bitnim koncepcijama sedmerostrukosti, također postoji sedam stupnjeva inicijacije u Novom Redu Zlatne Zore. Simbol Novog Reda Zlatne Zore je Zlatni Križ (4) iznad kojeg se nalazi Bijeli Trokut (3), dajući na taj način broj sedam. Taj simbol predstavlja Veliko Djelo Alkemije. Identičan tom simbolu je alkemijski simbol za Sumpor, koji predstavlja tajnu vatru Alkemije. Ova tajna vatra, koja je prva materija Velikog Djela, je Kundalini ili Zmijska Snaga Yoge. Također, Križ predstavlja 4 stupnja: Zelator, Adeptus Minor, Adeptus Major i Adeptus Exemptus; Bijeli Trokut predstavlja tri stupnja iznad Bezdana nazvana Magister Templi, Magus i Ipsissimus. U alkemijskoj terminologiji Križ predstavlja 4 tzv. Aristotelova elementa nazvana Vatra, Voda, Zrak i Zemlja, a Trokut predstavlja tri principa Trimaterijalizma nazvana Sumpor, Sol i Merkurij. Križ nadalje predstavlja 4 elementarne čakre Yoge nazvane Muladara, Svadistana, Manipura i Anahata, a Trokut predstavlja tri više čakre nazvane Višudi, Ađna i Sahasrara. Muladara je korjenska čakra, Svadistana je pupčana čakra, Manipura je čakra solarnog pleksusa, Anahata je srčana čakra, Višudi je čakra vrata, Ađna je pinealna čakra, i Sahasrara je krunska čakra. U alkemiji su ove čakre vezane uz sedam metala nazvanih olovo, željezo, kositar, živa, bakar, srebro i zlato. Ove čakre su također vezane uz sedam tradicionalnih planeta astrologije nazvane Saturn, Mars, Jupiter, Merkur, Venera, Mjesec i Sunce. Sedam planeta i sedam metala korespondiraju sa sedam čakri na sljedeći način: Olovo i Saturn sa Muladarom, Željezo i Mars sa Svadistanom, Kositar i Jupiter sa Manipurom, Živa i Merkur sa Anahatom (ili alternativno sa Sahasrarom), Bakar i Venera sa Višudom, Srebro i Mjesec sa Ađnom, Zlato i Sunce sa Sahasrarom (ili alternativno sa Anahatom). Od sedam čakri samo je šest vidljivo unutarnjem oku yogija. Sahasrara, tzv. sedma čakra je nevidljivi i neobjašnjivi centar koji ne može biti nazvan čakrom samom po sebi. Upravo sa tom nevidljivom čakrom Yogi ili Magičar nastoji da se ujedini. Jer ta tzv. čakra predstavlja Istinsko Jastvo Yogija ili Magičara, koje je u Alkemiji, simbolizirano Kamenom Mudraca. Postoje bezbrojni centri Prane u Suptilnom Tijelu koji se nazivaju Nadijima, i uobičajeno ih definiramo kao živce. Prana je vitalna, kreativna energija u prirodi koja animira i podržava sav život, i predstavlja suptilnu vezu između vidljivog i nevidljivog. Nadiji su suptilni živčani kanali Prane. Riječ Nadi je proizašla iz Sanskritskog korijena “nad” koji označava kretanje. Različiti broj latica kod čakri predstavlja nadije. Prana se miče ili cirkulira u nadijima, upravljana strujama Sunca i Mjeseca. Pročišćavanje nadija je jedna od temeljnih vježbi Yoge. Postoje tri temeljna nadija u Yogi. Nazivaju se Ida, Pingala i Sušumna. Od ova tri nadija zadnji je najvažniji. Sušumna započinje u najnižoj čakri Muladara (5 cm iznad anusa i 5 cm ispod penisa). Unutar Sušumne se nalazi još jedan Nadi koji se zove Vajrini, koji u sebi sadrži još jedan Nadi koji se zove Citrini. Najunutarnjiji dio Sušumne, Citrini, još se se zove i Brahma Nadi. Zapravo to nije Nadi nego vivara, tj. šuplji prolaz. Citrini inicira proces ili omogućava otvaranje vrata kroz koja Kundalini može ući u Kula Margu ili Kraljevski Put prema Krunskoj Čakri. To se naziva Brahma-Dvara. Dok Kundalini spava, ona položajem svojih ustiju drži zatvoren  ulaz u Sušumnu. To je slučaj sve dok se ne probudi u Muladara čakri. Kada je Kundalini (Šakti) probuđena načinom primjerene inicijacije, ona ulazi u Kraljevski Put u Sušumni i uzdiže se kroz nju kako bi se ujedinila u orgazmu ekstaze sa njenim ljubavnikom Šivom koji se nalazi skriven u Brahmarandhri (Sahasrara čakra). Prilikom svog uzdizanja prema Brahmarandhri, Kundalini se probija sa moćnom strašću u različite latice čakri, koje se, kao rezultatat tog čina, rascvjetavaju u predivne i mirisne Lotuse Svijetlosti. Kada se Šakti spoji sa Šivom u Sahasrari, tada sve čakre postaju jedno u jednom blagoslovljenom, vječno cvijetajućem Vrhovnom Lotusu beskrajnih latica. Ida i Pingla, isto kao i Sušumna, započinju u Muladara čakri i uspinju se do Ađna čakre, ali one se, za razliku od Sušumne, uzdižu izmjenjujućim, zmijskim kretanjem. Ida se nalazi lijevo u odnosu na Sušumnu, i njena je priroda lunarna i ženska. Pingala se nalazi desno od Sušumne, i njena priroda je Solarna i muška. Kada se Ida i Pingala sretnu u Ađna čakri, tada uđu u Sušumnu i stvore trostruki čvor, u tome trenutku su one opet razdvojene, tj, anihilirane. Zapravo one se “prazne” od svoje prane koja se onda uzdiže kroz Sušumnu i prodire u, i zapaljuje, Sahasrara čakru, omogućavajući ekstatični, orgazmični zagrljaj Šakti i Šive, koji predstavlja, što već vjerojatno pogađate, najveću pobjedu u Kundalini Yogi. U Znanosti Alkemije sedam čakri je povezano sa sedam planetarnih metala; Ida, Sušumna i Pingala su vezane sa tri alkemijska Principa nazvana Merkurij, Sumpor i Sol; Kundalini je vezana uz AZOTH, TAJNU VATRU Alkemije koja je Osnovna Tvar sa kojom se izvodi Kalorična Operacija Sunca. Ova Tajna Vatra ili Azoth Mudraca, je Zmijska Sila koja pretvara osnovne metale u Savršeno Zlato Sunca. Azoth je također i ime za Kamen Mudraca, i to nam daje ključ o samoj prirodi Tajne Vatre. U Šestom Ključu Exodusa je napisano: “Naš Kamen je Astralna Vatra koja je kompatibilna sa Vatrom Prirode, i koja se, isto kao i Salamander koji prihvaća svoje rođenje, hrani i razvija u Elementarnoj Vatri, sa kojom je geometrijski proporcionalna.” Azoth je ime Velike Tajne osmišljene od strane Eliphasa Levia, koju on još naziva i Velikim Magičkim Nosiocem i o kojoj piše: “ Taj Nosioc, sakriven od strane drevnih filozofa pod imenom Prva Materija, označava oblike prilagodljive supstance, i mi zaista možemo njenom primjenom postići transformaciju metala kao i Univerzalni Lijek. To nije hipoteza, to je znanstvena činjenica koja je već postignuta i nedvojbeno demonstrirana.” Basil Valentine, Njemački redovnik Reda Svetog Benedikta iz 15. stoljeća, upotrebljava riječ Azoth da označi Tajnu Vatru, koja nije obična vatra Prirode, već Unutarnja Tajna Vatra Duha koja ne može biti viđena fizičkim očima. Paradoksalnim jezikom naziva je Vodenom Vatrom i Vatrenom Vodom. To je Univerzalna Sperma Kreacije, Sjeme Šive, Sjeme u Metalima, Prvotna Tvar (Primus Agens), još zvana Djevičanskim Mlijekom i Vodom Mudrosti. To je Alkahest Paracelsusa, slavnog Nijemca rođenog u Švicarskoj, Alkemičara, Rozenkrojcera i fizičara iz 16. st. To je Vatra Voda, Paklena Voda Johanna Baptista van Helmonta, koja pročišćuje i razgrađuje metale, i koju on opisuje kao sol. Levi je definira kao Fluidno i Živo Zlato Alkemije. Naziv Merkurij Filozofa daje Roger Bacon, slavni Alkemičar iz 13. st. koji kaže: ” Mogu i na Morima izvršiti pretvorbu, tamo gdje ima dovoljno Merkurija.”  Tajna Vatra je muška i ženska, solarna i lunarna, po prirodi vatrena i vodena. Još se naziva i Tajnom Vodom i simbolički je predstavljena Velikim Morem. Rečeno je: “Kemičari koriste vatru za gorenje, mi koristimo vodu.” Tajni Element ima dvostruku prirodu, to je suha vrućina u kombinaciji sa vlažnom toplinom. Prvi pravi zadatak Alkemičara je da otkrije ovaj Vatra-Voda Element. Zato se i naziva Prvom Tvari našeg rada. Uostalom, to nije samo Prva, nego i Zadnja Tvar našeg rada. Zbog toga Eliphas Levi to naziva “ dovoljnim i krajnjim principom Velikog Djela.” Također primjetite da je riječ AZOTH sastavljena od prvog i zadnjeg slova Kabalističkog Alfabeta, tj. od Aleph i Thau. To je zbog toga jer predstavlja Početak i Kraj Našeg Kraljevskog Umijeća. Da bi transformirao osnovne metale u Savršeno Zlato Prirode ili, drugim riječima, da bi otvorio i transformirao čakre, Alkemičar mora sam za sebe otkriti Tajnu Vatru Alkemije, Azoth Mudraca, Zmijsku Silu Kundalini Yoge, koja je Velika Arkana sama po sebi. Nitko nikome ne može razotkriti misteriju ove Tajne Vatre, nju mora otkriti svatko sam za sebe. Samo sa ovom Tajnom Vatrom može Alkemičar pročistiti sedam metala i iz njih ekstrahirati tri principa alkemije koji se zovu Sumpor, Sol i Merkurij. Tajna Vatra alkemije se ponekad naziva Merkurij, ponekad Sumpor, a ponekad Sol. Ovo izgleda kao sljepa ulica, ali i kao mogući ključ za razumjevanje prirode Azotha. To omogućava definiranje njegove temeljne prirode, koja je trostruka. Azoth unutar sebe sadrži tri principa Sumpor, Sol i Merkurij, koji nisu kemijski elementi tih imena, već prije tri tipa operacije Jedne Stvari. Zavisno od konteksta njegove prirode i primjene, ovoj tajnoj vatri može biti dano ime bilo kojeg od ova tri principa. Alkemičar Raymond Lully (1229-1315) navodi sljedeće: “ Da bi proizveli zlato, prvo moramo imati i zlato i merkurij.”  Tome nadodaje sljedeće : “ Što se tiče merkurija, ja razumijem da mineralni duh koji je toliko profinjen i pročišćen, pozlaćuje sjeme zlata, i posrebruje sjeme srebra.” Eliphas Levi komentirajući to, kaže: “ Bez sumnje, on ovdje priča o OD ili Astralnoj Svijetlosti. Sol i Sumpor su korisni u radu samo za pripravu Merkurija, i prvenstveno sa Merkurijem Magnetska Tvar mora biti asimilirana ako je ostvarena.” OD Levija ili astralna svijetlost je Tajna Vatra, koja je Osnovna Tvar Našeg Veličanstvenog Djela, i koja kada se kombinira sa zlatom stvara još zlata. U ozračju toga ustrajno prisluhnimo iluminirajućim riječima Philalethesa: ” U spajanju u zlato, koje je tijelo i muški element našeg Djela, druga sperma je potrebna, koja je duh, duša ili žensko. Ovaj element je fluidni Merkurij, izgleda kao obična živa ali je čišći i suptilniji. “ Merkurij koji je ovdje poistovjećen sa Tajnom Vatrom, nije onaj Merkurij o kome govorimo kao o jednom od tri alkemijska principa. To je prije Filozofski Merkurij (Philosophical Mercury), dok se Merkurij Trimaterijalizma naziva Merkurij Filozofa (Philosophers’ Mercury) ili Živa. Jedina sličnost između ova dva merkurija, je apsolutno pomanjkanje ikakve njihove veze sa kemijskim elementom Merkurijem. To su sasvim različite supstance, iako se često, čemu smo upravo sada bili svjedoci, riječ Merkurij koristi u općem smislu, čak i za označavanje samog Filozofskog Merkurija. Filozofski Merkurij je Sol ili Sumporni Merkurij koji je ekstrahiran iz prve Tvari uspješnom primjenom Tajne Vatre.  Eliphas Levi o tome piše: “ Znati kako ekstrahirati iz svih tvari Sol koja je sakrivena u njima, znači posjedovati tajnu Kamena.” Po ovome se može predpostaviti da je Sol koja je ekstrahirana iz Prve Tvari dualna po svojoj prirodi, tj. da je sinteza Merkurija i Sumpora. Grčko slovo Ipsilon (Y) predstavlja ovu dualnu prirodu Soli, svojim oblikom izgleda kao da je podijeljeno u dvije grane koje izviru iz jednog korijena. Dvije grane simboliziraju Sumpor i Merkurij, dok korijen simbolizira Sol. U simbolizmu bojama, jedna grana je crvena dok je druga bijela, korijen je crn. Sol je temelj ili korijen ovog rada, i ono je sredstvo putem kojeg se Sumpor ujedinjuje sa Merkurijem Filozofa. Levi nas obavještava: “ Sve što je materijalno u sebi sadrži Sol, i sva Sol može biti pretvorena u čisto zlato kombiniranom akcijom Sumpora i Merkurija. Zosimos iz Panopolisa, slavni Alkemičar koji je živio u 4. st. kaže: “ Naše zlato koje posjeduje željenu kvalitetu može pretvoriti zlato i njegovu nijansu boje u čisto zlato. U ovome leži velika misterija – da kvaliteta postaje zlato, i da ona tako “ozlaćena” kasnije stvara novo zlato.” Što je ovo zlato koje moramo imati da bi stvorili više zlata? U knjizi “Rosarium Philosophorum” (1550) napisanoj od anonimnog autora rečeno je: “ Aurum nostrum non est aurum vulgi.” (Naše zlato nije obično zlato.) Roger Bacon nas obavještava: “ Zlato je savršena supstanca, sastavljena od Merkurija čistog, homogenog, briljantanog, crvenog; i od jednako čistog, stabilnog, crvenog sumpora koji je nezapaljiv. Zlato je savršenstvo.” Slavni Geber (Jabir ibn Hayyan), Islamski Alkemičar i Sufi iz 8. st., je bio taj koji je predpostavio da su svi minerali sastavljeni od Sumpora i Merkurija. Nakon njega dolazi Al-Razi, još jedan Islamski Alkemičar, koji je predpostavio postojanje trećeg elementalnog sastojka. Eliphas Levi je predpostavio da ta tri alkemijska elementa, kada se nalaze u naizmjeničnom fiksnom i nepostojanom stanju, tvore Azoth Mudraca. Paracelzus je rekao da sve što postoji u Prirodi je sastavljeno od ta tri elementa. U Kabali su ta tri elementa OD, OB i AOUR, i predstavljaju tri tipa operacije Jedne Stvari – aktivne, pasivne i uravnotežene – i predstavljene su na Hermesovom Kaducejusu sa blizanačkim zmijama, i sa centralnim štapom i kuglom u sredini oko kojih se te zmije naizmjence isprepliću. Dakle, po tome je Sol sinteza Sumpora i Merkurija, koji se još nazivaju Zlato i Srebro, Sunce i Mjesec, Vatra i Voda. Sedam metala je formirano iz kombinacije Sumpora i Merkurija u Soli Metala, i razlika među metalima se temelji na omjeru ova dva principa u njihovoj kompoziciji. Merkurij je izvana Merkurij a iznutra Sumpor, dok je Sumpor izvana Sumpor a iznutra Merkurij. Svaki od tri principa je dualan po svojoj prirodi, i zbog toga su svi slični u svojoj izvornoj kompoziciji. Zbog toga posjedovanje znanja o prirodi i primjeni jednog od ovih principa, automatski znači posjedovanje znanja o upotrebi i primjeni sva tri principa. Zbog toga smo podučeni da otkrijemo i ekstrahiramo Sol iz metala, i kroz to postajemo sposobni da ekstrahiramo Sumpor i Merkurij iz te iste Soli. Ova Sol je kao tajno sjeme ili sperma koja u sebi sadrži druga dva principa. Takva je Prva Tvar Našeg Veličanstvenog Djela, koja je priprava za profinjenu izmjenu elemenata koja ustanovljava postignuće Velikog Djela. Kao što Arnold Villa Nova, Alkemičar iz 13.st. kaze: “ Zamjeni elemente i imati češ ono što za čime žudiš.” U Zlatnoj Raspravi Hermesa Trismegistosa piše: “ U brazdama metala je sakriven drevni Kamen koji je predivne boje i uzvišenog uma  poput otvorenog mora.” Brazde ili pećine metala mogu biti povezane sa čakrama Yoge. Izlučevina Kamena iz brazda metala je u Kundalini Yogi izlučivanje Prane iz čakri, koje je postignuto djelovanjem Kundalini koja je naša Tajna Vatra. Ovaj kamen, ili Nebeska Sol, je simboliziran kockom sačinjenom od 6 kvadrata. Takav je Križ sastavljen od 6 kvadrata koji predstavlja Rozenkrojcerski Križ sa Ružom u svojem centru. Ruža je sakrivena u centru kocke ili podjeljenog križa; i predstavlja samu Veliku Tajnu. Otvaranjem kocke je ova Velika Tajna otkrivena. Pozivajući se na tu spoznaju, sjetimo se da kamen u sebi sadrži Sumpor i Merkurij, i da je istovremeno produkt Sumpora i Merkurija. Ruža koja se nalazi u Centru Kocke je Tajna koja je nastala ujedinjenjem Sumpora i Merkurija. Da bi rastvorili kocku, tj. da bi je izlučili iz metala, i da bi proizveli ružu na križu, moramo izlučiti Sumpor i Merkur iz metala. Jezikom Kundalini yoge, rastvaranje kocke u šestodjelni križ je identično otvaranju čakre uz pomoć Kundalini, koja iz čakre izvlači pranu koja u sebi sadrži struje Sunca i Mjeseca. Sa stanovišta Jungove Psihologije, Sumpor i Merkurij predstavljaju Animusa i Animu. Animus je Sumpor ili vatreni muški princip Sunca, dok je Anima Merkurij ili vodeni ženski princip Mjeseca. Baš kao što je Sumpor izvana Sumpor a iznutra Merkurij, i kao što je Merkurij izvana Merkurij a iznutra Sumpor, tako je i Animus Duša Žene i Anima Duša Muškarca. I kao što je Anima nesvjesna u Muškarca i Animus nesvjestan u Žene, tako je i Merkurij sakriven u Sumporu, i Sumpor sakriven u Merkuriju. Sumpor i Merkurij su u Orijentalnoj Filozofiji Yin i Yang. U simbolu Yina i Yanga se vidi da Yang sadrži Yin, i da Yin sadrži Yang. Dijete međuigre Yina i Yanga, a također i izvor njihove uravnotežene aktivnosti, je Tao. Ovaj Tao koji je Sol u Metalima također je i Kamen Mudraca, koji je postignut izlučivanjem Soli iz Metala, i iz ove Soli mi izlučujemo Sumpor i Merkurij kako bi ih ponovo ujedinili u Hermetičkoj Posudi. U psihološkim terminima to predstavlja uspostavljanje ravnoteže između dva ekstrema svijesti, ili dva aspekta Psihe, koja, drugačije rečeno, predstavljaju kultiviranje harmonije između dvije cerebralne hemisfere mozga, koje su Sumpor i Merkurij našeg živčanog sistema. Pozabavimo se sada malo poviješću razvoja teorije o tzv. Aristotelovim Elementima koja igra tako važnu ulogu u Filozofiji Alkemije. Ova teorije započinje svoj život sa Grčkim Filozofom Talesom (640-546 g. prije Krista), koji predpostavlja da su sve stvari sastavljene od jednog elementa, za kojeg on tvrdi da je Voda. Anaximines (560-500 g. prije Krista) Talesov suvremenik, slaže se sa teorijom, ali predpostavlja da je izvorni element Zrak. Heraclitus (536-470g. prije Krista) predpostavlja da je taj element Vatra. Empedocles (490-430g. prije Krista) predpostavlja da se tu radi o većem broju elemenata, i Vodi, Zraku i Vatri dodaje još jedan element kojeg naziva Zemlja. Njih proglašava osnovnim elementima Univerzuma. Platon (428-348g. prije Krista) predlaže još jedan element za kojeg tvrdi da je istinski Osnovni Element iz kojeg su sačinjena ostala četiri. Taj peti Element Aristotel naziva Hule. Platon predpostavlja da je Hule osnovna materija Univerzuma zajedno sa četiri osnovna svojstva vrućeg, hladnog, vlažnog i suhog, i da je kombinacija ovih svojstava u parovima ono što stvara četiri elementa. Vatra je suha i vruća, Voda je hladna i vlažna, Zrak je vruć i vlažan, Zemlja je suha i hladna. Aristotel kasnije predlaže drugi peti element, Quintesencu ili Eter, za kojeg tvrdi da je sličan vatri. Teorija da se sve stvari sastoje od ovih osnovnih elemenata ostaje neuzdrmana sve do 17-og st. kada Robert Boyle 1881 g. izdaje “Skeptičnog Kemičara”, u kojem izlaže kritičku analizu Aristotelove teorije elemenata. Sa stanovišta današnje moderne znanosti, ova teorija naših predaka je prošlo svršeno vrijeme. Ali sa stanovišta Hermetizma ta teorija je još uvijek koristan alat za upotrebu u operacijama Velikog Djela, pogotovo u ogranku Hermetizma koji se zove Alkemija. To je, kao što ćemo vidjeti, nadasve praktična točka gledišta, pomoću koje se potvrđuje ova drevna teorija, primjenjena na novo značenje u radovima Mistične Alkemije, pošto su u ovom ogranku Hermetizma tzv. Aristotelovi elementi interpretirani u drugačijem svijetlu nego u onom drevne znanosti; iako je teorija ovih elemenata još uvijek predstavljena na sličan način kao što je to bilo učinjeno od strane naših Starih.  Zanemarimo sada sav kritcizam moderne znanosti koji se odnosi na ovu teoriju, i neka svatko od nas sam za sebe procijeni da li ova drevna teorija ima ikakvu vrijednost kada se primjeni na problematiku Velikog Djela. Elementi ove teorije, kao što su predlozeni u Hermetizmu, nisu oni elementi za koje su naši Stari smatrali da sačinjavaju Univerzum, prije ih mozemo okarakterizirati kao iskustvene principe koji igraju značajnu ulogu u uspostavljanju postojanja naših života. Interpretirajmo stoga ovu teoriju u iluminacijskom svijetlu metafore, ne koristeći se njome u literalnom smislu dok se bavimo praktičnim primjenama Mistične Alkemije. Sa stanovišta Seksualne Alkemije Veliko Djelo je stvaranje Kamena Filozofa vještom primjenom seksualnog čina između muškarca i žene. U ovom materijalnom obliku Alkemije jednostavna izreka sadrži istinu:”Za tango je potrebno dvoje!” Ovo uspostavlja temelje Seksualne Alkemije, koju nazivamo Našim Majstorskim Djelom i Radom Herkulesa, ali najčešće Misom Svetog Duha. Cijela tajna ovog Magnum Opusa je simbolizirana Ujedinjenjem Rozenkrojcerske Ruže i Križa. Taj simbol je identičan sa simbolom za Veneru, koji je prilagodba Egipatskog Ankha, koji u sebi kombinira simbole Križa i Kruga. Križ predstavlja Muški Princip, a Krug ili Ruža Ženski Princip. Formula ovog Velikog Djela je nadalje predstavljena simbolom Heksagrama. Ovaj drevni simbol Istočnog porijekla sastoji se od dva međusobno isprepletena trokuta simbolizirajući na taj način Jedinstvo Vatre i Vode, Phallosa i Kteis. Uzdignuti trokut je Phallos, dok je izokrenuti trokut Kteis. Ova dva trokuta ujedinjeni u jednostavnu figuru simboliziraju Dijete Phallosa i Kteisa, kojeg mi zovemo Našim Filozofskim Lapisom, Kamenom Filozofa. Heksagram je geometrijski simbol Kamena Filozofa, također nazvanog Lapis Merkurius, Kamen Merkurija. To je simbol onoga što nazivamo “Misterijom nad Misterijama” i “Tajnom nad Tajnama”, koja je također simbolizirana Hermetičkim Androginom ili Hermafroditom koji je Merkurij Mudraca. Vatra i Voda ujedinjeni proizvode element Zraka koji je simbol Merkurija Mudraca, ili Merkurija koji je proizveden Tajnim Ujedinjenjem Sumpora i Soli. Takva je formula Ruže i Križa, koja je centralna misterija Istinskih Rozenkrojcera, i pravilnom primjenom ove magičke formule možemo postići Veliko Djelo i pretvoriti osnovne metale u Savršeno Zlato Sunca. U simbolizmu Ružinog Križa, Ruža je sinonim za Mjesec, a Križ je sinonim za Sunce. Adept Seksualne Alkemije je onaj koji postiže Veliko Djelo ujedinjenja Ruže i Križa, ili Sunca i Mjeseca da proizvede Kamen Filozofa, Eliksir Života i Medicinu Metala. Još jedan važan simbol Seksualne Alkemije je Trokut okrunjen Križem. Eliphas Levi piše: ” Trokut okrunjen križem u Alkemiji predstavlja kraj i savršenstvo Velikog Djela.” U Ceremoniji Neofita Novog Reda Zlatne Zore Teleme to se kandidatu i kaže: ” Križ na vrhu Trokuta ima mnoga specijalna značenja. Ali u osnovi on predstavlja Kamen Mudraca, Medicinu Metala i Eliksir Života, koji je objekt Velikog Djela, i koncentrat suštine Znanja Tajnog Svetišta našeg Svetog Reda. Ovaj Kamen Mudraca je Tajna nad Tajnama, Velika Arkana Svetih Misterija. Pomoću njegove moći sva čuda mogu biti postignuta. Pomoću njegove moći Adepti Magike mogu postići vječnu mladost, savršenu radost, i istinsko bogatstvo. Ali najviše od svega vam može pomoći u postignuću Znanja i Razgovora sa Vašim Svetim Anđelom Čuvarom i u izvršenju vaše Istinske Volje.” U dostojno izgrađenom Hramu Inicijacije u Telemitskom Redu Zlatne Zore, Sunce (Hadit), Mjesec (Nuit), i Dijete njihovog Mističkog jedinstva (Ra-Hoor- Khuit), predstavljeni su sa tri Oficira Hrama koji se zovu Kraljevski Princ, Kraljevska Princeza i Vrlo Poštovani Hijerofant. Princ je Sunce, Princeza Mjesec, Hijerofant je Dijete Njihovog Svetog Ujedinjenja. U svim Inicijacijskim Ritualima Novog Reda Zlatne Zore, Veliko Djelo je utisnuto u svijest Kandidata sa ova tri osnovna Oficira, koji također predstavljaju tri principa Sumpor, Sol i Merkurij. U ritualu Neofita Reda Zlatne Zore Teleme od strane Kraljevskog Princa biva proglašeno . “ Ja sam Kraljevski Princ Sunca koji stoji pored Neofita kako bi simbolizirao njegovo/njeno muško jastvo, Silu Svjetlosti u akciji njegove/njene duše, i ja sam Tajni Plamen koji se nalazi u srcu ovog Neofita, vječno svjetlo - plamteći kako bi njega/nju ispunio životom, ljepotom i Vječnom Mudrošću. “ Od strane Kraljevske Princeze u istoj Ceremoniji je proglašeno: “ Ja sam Kraljevska Princeza Mjeseca koji stoji pored Neofita kako bi simbolizirala njegovo/njeno žensko jastvo, silu tame u duši prirode, i ja sam tajna aspiracija duše ovog Neofita, vječno težeći da ispuni njega/nju sa ljubavlju i blagoslovom vječnog razumjevanja. Vrlo Cijenjeni Hijerofant u istoj ceremoniji poslije njih proglašava: “U tebi su vječno, o Neofite, Kraljevske Sile Sunca i Mjeseca, i u tebi vječno one traže jedinstvo, zbog toga bez tog jedinstva nema istinskog uravnoteženja u duši. Trebaš dobro poznavati i ujediniti ove dvije Sile unutar sebe, kako bi mogao izbjeći patnju i postići istinsku harmoniju svoga bića.” I još: “ Neka se Sunce i Mjesec ujedine, i neka izrode Hermafrodita! Neka se Dijete rodi iz ovog Svetog Ujedinjenja. I Lo! To će biti Kamen Mudraca i Medicina Metala, i izvesti će Veliko Djelo Mudraca, i postići će Vrhovno Postignuće Adepata Svjetlosti.” 

Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom.

                                 

VRH STRANICENASLOVNA STRANICA
LA
AL
LAAL