LAAL
LA
AL
 

**DAVID CHERUBIM**
**TELEMA I ASTROLOGIJA**

Čini što ti je Volja je sav Zakon.

Riječ Astrologija izvedena je iz dvije riječi, "astra" - zvijezda, i "logos" - logika. Otuda je Astrologija Logika ili Znanost o Zvijezdama. U Vještini Magike, Logos je istovjetan sa Voljom. U skladu sa tim Astrologija može biti definirana kao Znanost o razumijevanju Volje Zvijezda. Ona je jedna od najdrevnijih hermetičkih znanosti, a njen simbolizam i filozofija su utjecali na različita okultna tijela, koja su se pojavljivala kroz dosadašnju povijest. Astrologija je, po namjeni i svrsi, Znanost o Zvijezdama putem koje možemo postići temeljno razumijevanje naših istinskih priroda. To je metoda samospoznaje i samoostvarenja. Štoviše, ona je i tehnika discipliniranja uma, pomoću koje možemo pravilno istrenirati naš razum da učinkovito djeluje u skladu sa zakonima naših istinskih priroda, kako bi se što bolje prilagodili svome okruženju, te kao bi razumjeli na koji način najbolje možemo ispuniti zadaću zbog koje smo se inkarnirali u mesu. Astrologia nas uči razumijevanju prirode zvijezda i kako najbolje možemo reagirati na njihov utjecaj. Ona je psihološka metoda i sredstvo za razumijevanje različitih kozmičkih sila koje utječu na nas iz nutrine naših bića, zahvaljujući čemu možemo naučiti kako ispravno odgovoriti na te utjecaje i iskoristiti ih za našu dobrobit.
U Liber Legis, I:3, Nuit, naša Zvjezdana Gospa proglašava: "Svaki muškarac i svaka žena je zvijezda.". To ukazuje na činjenicu da svi posjedujemo naša vlastita jedinstvena Jastva koja trebamo spoznati, te da svi posjedujemo naše vlastite jedinstvene Putove koje trebamo slijediti u Univerzumu. Taj je put definiran kao naša Istinska Volja. Proučavanjem i primjenom Nauke Zvijezda možemo postići veće razumijevanje prirode naših Istinskih Volja. Razumijeti i vršiti svoju Istinsku Volju znači vršiti svoju istinsku prirodu i ispuniti svoju sudbinu. Stoga je Astrologija ozbiljna metoda Velikog Djela, putem koje možemo napredovati na veličanstvenim ljestvama sačinjenim od zvijezda, kako bi postigli Vrhovno Savršenstvo naših vlastitih božanskih priroda.
Također smo slobodni interpretirati "zvijezdu" iz Liber Legis I:3 na ezoteričniji način, vezujući je za našu vlastitu osobnu Zvijezdu, ili Jedinicu Prostora, u nekom od sazviježđa Nuite, koja je beskrajni prostor i bezbroj zvijezda u njemu. Crowley je iznio postavku da možda postoji stvarna veza između pojedine osobe i njoj pripadajuće zvijezde. U određenim oblicima drevne i moderne mitologije može se pronaći povezanost zvijezda i anđeoskih bića. To je vrlo interesantna veza uzmemo li u obzir da u Filozofiji Teleme mi pod Zvijezdom podrazumijevamo našeg Svetog Anđela Čuvara. Ovaj Anđeo ili Zvijezda je naše najdublje Jastvo. To je ono što smo mi u istini, Sunce ili osobita koncentracija Nuite, Božanska točka Beskrajnog Prostora.
Astrologija se temelji na hermetičnom pristupu, "Kako gore, tako dolje". Makrokozmos i Mikrokozmos su paralelni fenomeni. Svi nebeski događaji utječu na nas, ovdje na Zemlji; na sve nas utječe i u nama se odražava kretanje zvijezda; i svi smo mi djelitelji i ljudski nosioci različitih nebeskih silina koje emaniraju sa zvijezda. Astrologija nam pomaže da odredimo djelovanje zvijezda na Zemlji, na koji način one utječu na naše osobne živote, te kako da najbolje odgovorimo na njihov utjecaj. Dakle, ona je metoda proširenja svijesti i razvijanja samokontrole. Voće i cvijet samokontrole je Sloboda. Kada smo sposobni kontrolirati svoje reakcije s obzirom na utjecaj zvijezda, tada živimo u Slobodi, koja je Vječni Život.
Iznad nas se zvijezde i planeti neprestano kreću na uređen način, označavajući Vječni Red Univerzuma. Razumijevanjem i primjenom znanstvenih astroloških principa možemo postići temeljnu mudrost koja govori kako su svi događaji na Zemlji samo zemaljski simboli Nebeskog Reda. Na Zemlji ne postoji ništa što nije u harmoniji sa Velikim Kretanjem Stvari. Iza svakog zemaljskog fenomena stoji djelovanje Nebeskih Sila; ne postoji ništa što nije središte izražavanja velike Volje Zvijezda. Svaka naša misao, riječ i djelo su manifestacije Nebeske Volje u vremenu i prostoru. (To vrijedi samo za prosvijetljene osobe.op.prev.) To ne znači da mi ne posjedujemo slobodnu Volju; upravo suprotno, to znači kako posjedujemo beskrajnu slobodu da činimo naše Istinske Volje, da ustrajemo u našim vlastitim putovima kojima se krećemo Univerzumom. Istinska Volja svakog muškarca i svake žene je Volja njihove Zvijezde, a svaka je Zvijezda podjednako središte cijelog Univerzuma. Istinska Volja je sadržana u aktivnoj realizaciji Zvjezdanog Jastva pojedinca, i u svojoj samoodređenoj putanji ili orbiti kojom se kreće u Nebeskom Redu naše Gospe Nuit. Sve je Sloboda u Velikom Univerzumu Zvijezda, a svaka Zvijezda je Majstor vlastite Sudbine!
U astrološkoj znanosti smo upućeni u božansko razumijevanje da smo svi mi ljudske manifestacije i oruđa Božanske Volje (Samo prosvjetljene osobe.op.prev.), te da smo svi slobodni dok god priznajemo tu veliku činjenicu. Stupanj osviještenosti te velike činjenice određuje stupanj naše univerzalne slobode. Inicijatov posao je postati slobodan, čime postiže veliko čudo vršenja svoje Istinske Volje. Biti Istinski Inicijat znači razumjeti prirodu Božanske Volje, te postati Adept u Velikom Djelu usavršavanja samog sebe kao ljudskog nosača te Univerzalne Volje, kako bi sve moglo biti postignuto u Uzvišenoj Svijetlosti Zvijezdanog Jastva pojedinca na Božanskim Nebesima naše Gospe Nuit!

Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom.

P.S.

Ovo što sljedi je tekst autora jednog od free download astroloških programa, i nije nam poznato da li je upoznat sa Telemom ili da li je ikada čuo za nju.

Astrologija je nauka o utjecajima planetarnih sila na čovjeka. Ona nema nikakve veze sa proricanjem, i jedna je od najboljih metoda putem kojih čovjek saznaje tko on jest, od kuda dolazi i kamo ide. Astrologija razotkriva karakter, a karakter je sudbina. Ako je čovjek sposoban promijeniti svoj karakter, tada je sposoban promijeniti i svoju sudbinu. Astrologija ne ukazuje na ništa drugo osim na tendencije (potencijal,ono što nam je dano rođenjem) osobe čiji se horoskop proučava. Čovjek može vladati (upravljat ) svojim zvijezdama snažnim korištenjem svoje volje.
Ako čovjek prepusti rijeci života da određuje njegovu sudbinu, onda njegov život nije ništa drugo do rezultanta sila (tendencija) koje su ga oblikovale u trenutku rođenja. On ne upravlja svojom sudbinom, nego sudbina (dana rođenjem) određuje njegov život, i za takvu osobu njen horoskop
ima apsolutnu točnost. Jedna stvar koju horoskop ne pokazuje je volja osobe i način na koji je ona upotrebljava. Način vježbanja slobodne volje u potpunosti je prepušten čovjeku kao individui, jer mi smo samo ono što sami napravimo od sebe, zato mudar čovjek upravlja svojim zvijezdama a budala im se potčinjava. Stoga astrologija omogućava čovjeku da napravi preciznu mapu svojeg bića, na kojoj se jasno vidi od kojih je silina sazdan i u kojem omjeru, i na taj način ga oprema znanjem za borbu protiv samog sebe, čiji je cilj postati što boljim čovjekom.
Zapamtite da tzv. “dobre” ili “loše” konfiguracije (aspekti) nisu rezultat slučaja ili sreće, nego su rezultat naših vlastitih postupaka iz prošlosti. Horoskop pokazuje koje su posljedice naših postupaka iz prošlih života, i na temelju toga, što smo zaslužili kao startnu poziciju u ovom životu, tj. na koji su način nebeske sile oblikovale našu okolinu i naše “smrtno ja” za ovu inkarnaciju. Ono što smatramo da nam nedostaje u ovom životu može se pokazati kao dobitak u budućnosti, ako odlučimo promijeniti sebe kroz ograničenja koja su nam dana kao poduke (zadaci), koje trebamo naučiti i savladati u ovom životu. Zvijezde potiču čovjeka da se ponaša, djeluje, misli i osjeća na određeni način, ali ga ne prisiljavaju da on to i prihvati, o tome odlučuje slobodna volja osobe.

Kao što Goethe, veliki mistik, kaže , “Od svake moći koja drži svijet u lancima, čovjek oslobađa sam sebe kada ovlada samokontrolom.” Zakon uzroka i posljedice (“Što čovjek posije to će i požnjeti”),

Zakon karme, funkcionira u harmoniji sa djelovanjem planeta. Duh se rađa u materijalnom svijetu u onom trenutku kada Zakon i planeti mogu djelovati u harmoniji jedno sa drugim.Trenutak rođenja Ega (smrtno ja) određuju Bogovi Sudbine, kako bi horoskop koji je sat sudbine, mogao zabilježiti sve vrste dugova i zasluga koje je Ego sakupio u prošlim životima, kao i vrijeme njihove naplate i nagrade. Ali Zakon Sudbine nije sljepi zakon, što znači da može biti  unekoliko promijenjen u zavisnosti od stupnja probuđenosti snage volje, i sposobnosti Ega da tu moć ispravno upotrijebi.

Postoje tri ključa pomoću kojih nam zvijezde prenose svoju mističnu poruku – kuće, znaci i planeti.

Svaka kuća predstavlja jedan odsječak života, znaci su podjele neba koje ovisno o tome koje su kuće smještene u njima, pokazuju naš osnovni temperament i stav prema životu, planete su glasnici Bogova koji svojim kretanjem kroz kuće i znakove donose mogućnosti za oplemenjivanje duše, koju trebamo za naš individualan razvoj. Najlakše će biti ako planete zamislite kao glumce u predstavi.
U tom slučaju će znaci opisivati ulogu koju svaki glumac ima u predstavi i način na koji on izražava svoj karakter, kuće će predstavljati pojedine činove u predstavi i kutne odnose među planetama, dok će aspekti predstavljati radnju ili zaplete u predstavi. Svaki planet ima svoju karakterističnu energiju. Ta se energija može izraziti i kao pozitivna i kao negativna. Način izražavanja i djelovanja energije pojedinog planeta je određen aspektima koje taj planet tvori sa ostalim planetama. Horoskop pokazuje jedino tendencije, dok način na koji će se one razviti, ili ne, ovisi jedino o upotrebi naše snage volje.


VRH STRANICENASLOVNA STRANICA

LA
AL
LAAL