LAAL
LA
AL

VELIKA INVOKACIJA


(A) KAO SVEĆENIK

ZNAK ULAZEĆEG:
Jedinstvo potpuno iskazano!
Tvojeg daha moć obožavam,
Vrhovni i Strašni Bože,
Koji činiš da Bogovi i Smrt
Drhte pred Tobom,
Ja, ja te obožavam!
ZNAK TIŠINE:

ZNAK HORUSA (UZDIGNUTOG OZIRISA):
A ka dua
Tuf ur biu
Bi aa chefu
Dudu ner af an nuteru!


ZNAK APOFISA:
ABRAHADABRA!


(B) KAO SVEĆENIK

ZNAK ULAZEĆEG:
O Ti koji si kao sokol od zlata!
Tebe, Tebe prizivam!
ZNAK TIŠINE:

ZNAK HORUSA:
A ka dua
Tuf ur biu
Bi aa chefu
Dudu ner af an nuteru!

 

ZNAK ULAZEĆEG:
O Ti čije lice je kao emerald,
I čiji nemis je kao noćnog neba plavetnilo!
Tebe, Tebe prizivam!
ZNAK TIŠINE:

ZNAK HORUSA:
A ka dua
Tuf ur biu
Bi aa chefu
Dudu ner af an nuteru!ZNAK ULAZEĆEG:
O Ti koji nad obrvama nosiš disk plamtećeg svjetla,
Obavijen smaragdnom zmijom!
Tebe, Tebe prizivam!
ZNAK TIŠINE:

ZNAK HORUSA:
A ka dua
Tuf ur biu
Bi aa chefu
Dudu ner af an nuteru!ZNAK ULAZEĆEG:
O Ti čije oči blješte svjetlošću!
Čije oči su kao Sunce i Mjesec na svojim putanjama!
Tebe, Tebe prizivam!
ZNAK TIŠINE:

ZNAK HORUSA:
A ka dua
Tuf ur biu
Bi aa chefu
Dudu ner af an nuteru!

 

ZNAK ULAZEĆEG:
O Ti koji nosiš Štap Dvostruke Moći,
Štap Siline Coph Nia!
Tebe, Tebe prizivam!
ZNAK TIŠINE:

ZNAK HORUSA:
A ka dua
Tuf ur biu
Bi aa chefu
Dudu ner af an nuteru!

 

ZNAK ULAZEĆEG:
O Ti čija ljeva ruka je prazna,
Jer zdrobio si jedan univerzum,
I ništa osta!
Tebe, Tebe prizivam!
ZNAK TIŠINE:

ZNAK HORUSA:
A ka dua
Tuf ur biu
Bi aa chefu
Dudu ner af an nuteru!

 

ZNAK ULAZEĆEG:
O Ti koji si opasan leopardovom kožom,
Čija odora je zelena i zlatna!
Tebe, Tebe prizivam!
ZNAK TIŠINE:

ZNAK HORUSA:
A ka dua
Tuf ur biu
Bi aa chefu
Dudu ner af an nuteru!

 

ZNAK ULAZEĆEG:
O Ti čije srce je je tajno sunce u pećinama tvog moćnog srca,
Čija koža je boje indiga kao noćni svod!
Tebe, Tebe prizivam!
ZNAK TIŠINE:

ZNAK HORUSA:
A ka dua
Tuf ur biu
Bi aa chefu
Dudu ner af an nuteru!

 

ZNAK ULAZEĆEG:
O Ti koji si oblikovao svog oca, i učinio plodnom svoju majku!
Tebe, Tebe prizivam!
ZNAK TIŠINE:

ZNAK HORUSA:
A ka dua
Tuf ur biu
Bi aa chefu
Dudu ner af an nuteru!

 

ZNAK ULAZEĆEG:
O Ti koji sjediš na Tronu od rubina i lapis lazulija!
Tebe, Tebe prizivam!
ZNAK TIŠINE:

ZNAK HORUSA:
A ka dua
Tuf ur biu
Bi aa chefu
 

ZNAK ULAZEĆEG:
Sa Kočijom Svetih!
Sa Heru Ra Ha - om!
Sa Ra Hoor - om!
Tebe, Tebe prizivam!
ZNAK TIŠINE:

ZNAK HORUSA:
A ka dua
Tuf ur biu
Bi aa chefu
Dudu ner af an nuteru!


ZNAK APOFISA:
ABRAHADABRA!


(C) KAO BOŽANSKI SVEĆENIK
PODIŽE RUKE, MAGIČKI ŠTAP DRŽI USPRAVNO U SVOJOJ DESNOJ RUCI.

Vidi! Ja sam Jučer, Danas i Sutra!
Rađam se ponovo i ponovo.
Putujem visinama!
Koračam nebesima Nue!
Ja sam onaj Božanski Skriveni Jedan koji stvara Bogove:
Dajem grobnu hranu stanovnicima Tuata, Amenteta i Duanta, zvjezdanog staništa.
Ja sam kormilo Istoka!
Moja su veličanstvena lica blizanaca u kojima se njegovi zraci vide!
Ja sam Gospod Uskrsnuća:
Ja sam Moćni Jedan koji dolazi iz tame, a rođen sam u kući smrti!
Pozdrav! Vi Sokoli blizanci na vrhuncima vašim, koji nadgledate Univerzum!
Pozdrav vama koji pratite Mrtvačka Kola u Kuću Počinka,
Sve do Skrivene Kuće,
Vama koji predvodite Ra;
Vama koji ga sljedite sve do Oltara Nebeskih Visina!
Pozdrav Gospodu čije je Prijestolje u Središtu Zemlje!
Na Raovom Tronu se pojavi!
Otvori Khuove pute!
Kaove pute osvjetli!
Putevi Khabsa hrle,
Da me uznemire ili smire!
Aum! Neka me ispune!

ZNAK APOFISA:
ABRAHADABRA!


(D) KAO BOG
ISTI POLOŽAJ.

Vidi! On je u meni a ja u njemu!
Moj je kristalni sjaj u kojem Ptah plovi preko svog neba.
Ja sam Ra radosni, Ra zadovoljni po zakonu ljepog dana, po ljepom zakonu dana.
Ušao sam u Annu kroz Vrata Khemmennua:
Stižem na Istok, i Bogovi se glasno raduju mome dolasku!
Putevi su ugodni meni i staze su široke jer ja koračam od Zemlje do Neba!
Pošalji naprijed svoju svijetlost, o Dušo neznana i nedokučiva!
Ti koja uzmičeš pred bukom koraka ljudi i bogova, pošalji svoju luč!
Jer ja ću ući, i božanski govor Tuata tada će biti moj!
Ja sam pobjegao od njega čije se božanske oči sklapaju u sumrak;
U trenutku kada je on okrenut sebi,
I kada dan završava u noći.
Ja sam snažan. Ja sam snažan.
Dolazim kao onaj koji probija svoj put kroz Dveri,
I sjaj koji je stvorilo moje srce trajati će vječno.
Uzdižem se kao Gospod Života putem ljepog zakona dana.
Probijam svoj put kroz rogove suparnika,
Među snažnima, među tajnim neprijateljima,
Među onima koji puze potrbuške po prašini.

ZNAK APOFISA:
ABRAHADABRA!


          (E) KAO BOG - SVEĆENIK
ISTI POLOŽAJ.

Pozdrav, O An Kerte, koji kriješ svoga suputnika u svojoj utrobi!
Pozdrav, Khepra, samostvoreni!
Daj da mrtvi Ankh Af Na Khonsu dođe sa pobjedom i spazi disk;
I dopusti da putuje i ugleda Velikog i Nedokučivog Boga koji boravi u Beskonačnom.
Neka putuje u miru!
Neka prijeđe preko neba Nue!
Neka obožava blještavilo sjaja koje mu se ukazuje!
Neka se uzdigne kao ptica i ugleda pratioce Khuova koji su u prisutnosti Ra iz dana u dan!
Pozdrav, Hemti!
Zdravo, Hemti; ti brzi, koji upravljaš sjenkama mrtvih!
Bremenita Boginja spustila je svoj teret na zemlju.
Vrata koja su bila zatvorena su razvaljena!
Radujem se ispravnosti puta.
Sretan, da! Sretan, sretan je onaj koji je ugledao mrtvačka kola na njihovom putu u Kuću Počinka!
Jer Srce Boga je u miru,
I on je unutar njega načinio svoje sveto prebivalište.

ZNAK APOFISA:
ABRAHADABRA!


(F=E)

Stoga ti kažem:
Dođi k meni iz svoga boravišta u tišini!
Sva Silo! Sva Vatro! Sva Moći! Sva Luči!
Sa Kočijom Trijumfa! Sa osmicom i jedanaesticom!
Dođi i otijelotvori Tajne Mudrosti  u Tvojem imenu Ra Hoor!
U Tvojem imenu Heru Ra Ha kažem Ti:
Uzdigni se, pokreni i pojavi se!
Putem tajnovite čarolije mrtvog Gospoda Khema:
I njegovim čudesnim otkrivenjem u Zvijer,
Proroka Sunca:

ZNAK HORUSA:
A ka dua
Tuf ur biu
Bi aa chefu
Dudu ner af an nuteru!

Ja te prizivam:

ZNAK APOFISA:
ABRAHADABRA!


(G) KAO BOG
SJEDI NA TRONU.

Uzdigao sam se, Uzdigao kao moćni sokol od zlata: iz Jajeta od Zlata dolazim.
Letim i osvjetljavam kao sokol od lakta četiri: od Majke emeralda su moja moćna razmahnuta krila.
Došao sam iz srca barke Sekteta: postavio sam svoj Tron na barci Ateta.
Tada su me pratioci Khuova sljedili: stanovnici noći također su me obožavali!
Sa radošću su mi klicali dok su se duboko pred menom klanjali: njihova počast bila je slatka za moje uši.
Uzdigao sam se!
U potpunosti sam se unutar sebe sakupio kao prekrasni sokol od zlata!
Moja glava je glava ptice Bennu, i Ra čuje moj glas:
Da!Da!Da! Da!Da!Da!Da!Da! Da!Da!Da!
Ustoličen sam kao prvorođeni Nuite!
Došao sam  da vidim njega koji boravi u svojem božanskom ureusu,
Licem u lice i oči u oči,
I uvlačim se u dah njegovog dolaska.
Moje oči su bolne od prizora sjaja tvoje slave,
O Ti Lave Bože, Ti Bebo u Jajetu Plavom!
Ipak, moj oblik je oblik Khephre;
A moji pramenovi padaju kao pramenovi zemlje pred Tumom,
Kao pramenovi zemlje pred Tumom!
Ušao sam kao Luda, a sada dolazim kao moćni Khu;
I moj oblik je oblik muškaraca i žena, uvijek i zauvijek.

ZNAK APOFISA:
ABRAHADABRA!


(H) KAO BOG - SVEĆENIK
I DALJE SJEDI.


STOGA ETO RIJEČI MENTUA BRATA ISTINOLJUBIVOG,
KOJI JE GOSPODAR THEBE OD ROĐENJA BIO:

O SRCE MOJE, SRCE MAJKE MOJE!
O SRCE KOJE SAM NA ZEMLJI IMAO!
NE BUDI PROTIV MENE, SVJEDOKA!
NE OSUJETI ME, SUČE, U TRAGANJIMA MOJIM!
NE OSUDI ME ZA NEPRISTALOST SADA PRED VELIKIM BOGOM,
GOSPODOM ZAPADA STRAŠNIM!
JER JA SPOJIH
JEDNO SA DRUGIM ČAROLIJOM
KAO NJIHOVIM MISTIČNIM POJASOM,
ZEMLJU SA ZAPADOM ČUDESNIM,
KAD PROCVJETAH, O ZEMLJO,
NA GRUDIMA TVOJIM!

MRTAV ANKH-AF-NA-KHONSU KAŽE ISTINE I SPOKOJA GLASOM:
O TI SA JEDNIM ORUŽJEM!
O TI KOJI BLISTAŠ NA MJESEČINI!
TKAM TE SA VRTOGLAVIM ZANOSOM!
MAMIM TE VALOVITOM PJESMOM.

MRTAV ANKH-AF-NA-KHONSU RASTADE SE OD TAMNOG MNOŠTVA;
PRIDRUŽIO SE STANOVNICIMA LUČI,
OTVORIVŠI DUANT, ZVJEZDANA STANIŠTA,
PRIMIVŠI NJIHOVE KLJUČE.

MRTAV ANKH-AF-NA-KHONSU U NOĆ IDE SVOJIM PUTEVIMA
DA UŽIVA NA ZEMLJI, TU MEĐU ŽIVIMA.

ZNAK APOFISA:
ABRAHADABRA!


PUT DO USPJEHA I PUT DO SISANJA JAJA

Ovo je Sveti Heksagram.
Obruši se s visine,O Bože, i prožmi se sa Čovjekom!
Obruši se s visine, O Čovječe, i prožmi se sa Zvijeri!
Crveni Trokut je spušteni jezik milosti;
Plavi Trokut je uzdignuti jezik molitve.
Ova izmjena, Dvostruki Dar Jezika, Riječ Dvostruke Moći:
- ABRAHADABRA! -
Znak je VELIKOG DJELA, jer VELIKO DJELO se izvršava u Tišini.
A pogledaj, nije li ta riječ jednaka sa Chet, koja je Cancer,
Čiji je sigil 69?
Ovaj Rad također proždire sam sebe, ispunjava svoj vlastiti kraj,
Hrani onog koji ga izvršava, ne ostavlja sjeme, sam po sebi je savršen.
Mala djeco, volite jedni druge!
 

NASLOVNA STRANICAVRH STRANICE


 

LA
AL
LAAL