LAAL
LA
AL
 

**DAVID CHERUBIM**

Čini što ti je Volja je sav Zakon.

CEREMONIJA SUNCA I MJESECA - RITUAL VJENČANJA ZA SPAJANJE DVIJE DUŠE U NUITI I HADITU

I - UREĐENJE HRAMA

 Hram treba biti uređen na sljedeći način. U centru treba biti Oltar na kojem se nalaze Pehar Vina, dva Kolačića Svjetlosti, Magički Štap, Magičko Zvono, Sveto Ulje, dvije magičke veze za Svećenika i Svećenicu ( dva posvećena Prstena), i Knjiga Zakona.

II - PRIPREMA CEREMONIJE

 Svećenik treba biti obučen u Crvenu (ili Bijelu) Odoru, a Svećenica treba biti obučena u Plavu (ili Crnu) odoru, kako bi simbolizirali Vatru i Vodu (ili Svjetlost i Tamu, tj. Muško i Žensko). Svećenik treba nositi Lamen Sunca a Svećenica Lamen Mjeseca. Prije nego što obuku odore Svećenik i Svećenica trebaju valjano pročistiti svoja tijela. Prije početka ove Svete Ceremonije Sunca i Mjeseca, neka Svećenik provede valjano tjeranje u Hramu primjerenim magičkim metodom. (Izvedite Tjerajući Ritual Rubinove Zvijezde, Liber XXV ili Ritual Pečata Zvijeri). Neka nakon toga Svećenik i Svećenica blagoslove sebe Svetim Uljem, posvećujući svoje Volje ovom Velikom Djelu Ujedinjenja. Nakon toga neka se poljube ujedinjujući svoje ruke. Neka se sada postave na svoja primjerena mjesta unutar Hrama, Svećenik na Istok a Svećenica na Zapad Hrama, licem okrenuti jedan drugom. Prije nego što nastave sa ovom Svetom Ceremonijom, Svećenik i Svećenica trebali bi u svojim srcima meditirati nad stihovima 33 i 34 I. Poglavlja, te nad stihom 35 II. Poglavlja Knjige Zakona. Neka nakon toga izvedu ovu Svetu Ceremoniju u skladu sa ovim svetim instrukcijama Teleme. Trebali bi posebno meditirati nad stihom “rituali će biti napola znani i napola skriveni”, i ovu svetu instrukciju upotrijebiti u skladu sa primjerenim rezultatom.

III - PROGLAS I ZAVJET

Svećenik (nalazi se na Istoku, licem okrenut prema Svećenici na Zapadu):
Čini što ti je volja je sav Zakon.

Svećenica (na Zapadu licem okrenuta prema Svećeniku na Istoku):
Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom.

Svećenik:
Što je tvoja Volja, o Gospo Noći?

Svećenica:
Moja je Volja sakramentalno se ujediniti.
A što je tvoja Volja, o Čovječe Sunca?

Svećenik:
Moja je Volja postati kao Jedno.

Svećenica:
I putem koje Magičke Čini da izvršimo našu Volju?

Svećenik:
Čarolijom ovog Rituala Mističnog Pečata.

Svećenica:
I što ćemo stvoriti ovim činom Nepoznatim?

Svećenik:
Tajnoviti objekt zvan Kamen Mudraca!

Svećenica:
Jesi li spreman da činiš svoju Volju?

Svećenik:
Spreman sam izvšiti Veliko Čudo.

Svećenica:
Jesi li voljan preuzeti Zavjet za izvršenje ove Ceremonije?

Svećenik:
Ja ću preuzeti Zavjet i mi ćemo postati Jedno.

Svećenica:
Tada zapečati riječi svoje poljupcem dragocjenim,
i mi ćemo se ujediniti u Blaženstvu Beskrajnom!

 Svećenik i Svećenica idu do Oltara i Svećenik spušta poljubac na usne Svećenice. Tada neka ujedine ruke iznad Knjige Zakona na Svetom Oltaru, i neka zajedno preuzmu Zavjet.

Svećenik i Svećenica:
U Slobodi mi preuzimamo ovaj Zavjet Ljubavi,
kako bi izvršili našu Volju kako na Zemlji tako i na Nebu!
Mi obećavamo i zaklinjemo se, i žudimo beskrajno,
da se ujedinimo kao Jedno – naša srca čeznu!
Sa Vatrom i Vodom mi ćemo sudjelovati u ovom trenutku,
Svetog Sakramenta Magičke Moći!
Također ćemo izvršiti našu Volju za Ujedinjenjem,
i postići suštinu ove Ceremonije!
Ovim Zavjetom mi Obećavamo; ovim Zavjetom mi se Zaklinjemo,
dok raspaljujemo se u Molitvi!
U Ime Teleme – Zakona Slobode,
što je naša Volja, neka tako bude!

IV - PRIZIV ELEMENATA

 Svećenik prilazi primjerenim Elementalnim kvadrantima, i priziva Elemente putem Jednopoteznog Heksagrama i primjerenim verbalnim prizivima.

Svećenik:
(Iz centra Hrama Iskorači na Istok (obod kruga) i da Znak Horusa, nakon toga zacrta Jednopotezni Heksagram Vatre u crvenoj boji, te u centar heksagrama ucrta kerubim Lava i sigil Vatre, tada prizove:)

 Sveto je Djelo Tvoje, O Gospode Vatre,
Ti Gospode Svjetla, prema kojem težimo mi!
O Ti Blještavi Plamenu Vječnosti,
Kreni prema nama, kažemo Ti!

(Svećenik se kreće po obodu kruga sve dok ne stigne na Jug, tada zacrta Jednopotezni Heksagram Zemlje u zelenoj boji, te u centar heksagrama ucrta kerubim Bika i sigil Zemlje, tada prizove:)

Sveto je Djelo Tvoje, O Gospode Zemlje,
Gospode Života, naša srž rođenja si ti!
O Ti dušo svih oblika koje vidimo mi,
Kreni prema nama, kažemo Ti!

(Svećenik sada stiže na Zapad, zacrta Jednopotezni Heksagram Zraka u žutoj boji, te u centar heksagrama ucrta kerubim Vodenjaka i sigil Zraka, tada prizove:)

Sveto je Djelo Tvoje, O Gospode Zraka,
Gospode Slobode, uz kojeg prijanjamo mi!
O Ti Ekstaze dahu vječni,
Kreni prema nama, kažemo Ti!

(Svećenik sada stiže na Sjever, zacrta jednopotezni Hesagram Vode u plavoj boji, te u centar heksagrama ucrta kerubim Zmaja i sigil Vode, te prizove:)

Sveto je Djelo Tvoje, O Gospode Vode,
Gospode Mističnog Zanosa i Ljubavi!
O Ti Dubine Mora Tajanstveni,
Kreni prema nama, kažemo Ti!

Svećenik sada dovršava kruženje na Istoku, daje Znak Ulazećeg, te se vraća u Centar Hrama. Nakon toga daje Znak Križa (svojim tijelom oblikuje simbol uspravnog križa) i proglašava:

Sveto je Djelo Tvoje, O Ti Gospode Elemenata Božanstveni!
Nadahnuto je, prizvano i savršeno uravnoteženo,
U ovom Hramu Ljubavi posvećenom,
Kako bi izvršili Ispod, Ono što je Iznad!

V - PRIZIV SUNCA I MJESECA

Sada Svećenik i Svećenica zamjenjuju svoja mjesta u Hramu, tako da je sada Svećenik okrenut licem Istoku a Svećenica Zapadu.

Svećenik:
(Čini Jednopotezni Heksagram Sunca u zlatnoj boji, zacrta u centru heksagrama sigil Sunca i priziva:)

Ja prizivam Te, O Ti Sunce Veličanstveno,
da kreneš prema naprijed, da naša Volja izvršena bude!
Neka Tvoja Svijetlost prosvijetli ovaj Hram,
Čineći istinitom Magiku ovog Svetog Rituala!

Svećenica:
(Čini Jednopotezni Heksagram Mjeseca u srebrnoj boji, zacrta u centru heksagrama sigil Mjeseca i priziva:)

Ja prizivam Te, O Ti Dušo Noći,
da kreneš prema naprijed, kako bi ujedinili se mi!
Neka Tvoja Ljubav učini svoju Čaroliju Moćnu,
da Nebo i Pakao učini Jednim!

VI – SPAJANJE SUNCA I MJESECA

Svećenik i Svećenica trebaju se sada ujediniti kako bi proizveli Kamen Mudraca kojim će valjano napuniti energijom svoje Magičke Veze (Magičke Prstenove), sa Prizvanom Magičkom Strujom ove Sakramentalne Ceremonije Ljubavi, za izvršenje njihove Volje za Ujedinjenjem. Kada je to u potpunosti učinjeno, neka Svećenik konzumira Elixir, i istog prosljedi Svećenici.

VII – PUNJENJE MAGIČKIH VEZA

Dio Kamena Mudraca treba biti upotrijebljen za punjenje energijom Magičkih Veza, koje su dizajnirane da prizemlje željeni magički efekt ove Svete Ceremonije. One moraju biti u potpunosti zasićene prizvanom silinom Kamena. Ove Veze trebaju biti u obliku posvećenih Magičkih Prstenova, koji će biti nošeni od strane Svećenika i Svećenice kao istinski simboli njihove konzumacije ove Sakramentalne Ceremonije. Oba dvoje će najbolje postupiti; ako Svećenik zacrta Sigil Mjeseca na Prstenu kojeg prosljeđuje Svećenici, i ako Svećenica zacrta Sigil Sunca na Prstenu kojeg će prosljediti Svećeniku.

Svećenik:
(Kada zacrta Sigil Mjeseca neka kaže:)

Ovom Prstenu dajem blagoslov da ujedini dušu moju,
sa Svećenicom ovog Svetog Rituala!

Neka svećenik sada poljubi Prsten i postavi ga na primjereni prst njegove Svećenice.

Svećenica:
(Kada zacrta Sigil Sunca neka kaže:)

 Ovom Prstenu dajem blagoslov da ujedini dušu moju,
sa Visokim Svećenikom ovog Svetog Hrama!

Neka svećenica sada poljubi Prsten i postavi ga na primjereni prst njenog Svećenika.

VIII – PROGLAS PRSTENOVA MOĆI

Svećenik i Svećenica:
 Nad našim prstima je Moć Magička,
Prstenje Čarobno, putem kojih osnažujemo,
Našu Volju za ujedinjenjem u Ljubavi i Slobodi,
u mističnom užitku za vječnost cijelu!
Ovo Prstenje Ljubavi mi proglašavamo,
kao Veze Moći mi ih potvrđujemo!
Magikom njihovom osnažujemo put naš,
da činimo Volju svoju, Noć i Dan!

IX – PROGLAŠENJE UJEDINJENJA SUNCA I MJESECA

Svećenik i Svećenica:
Ovo je proglas naš;
Mi vezani smo u Ljubavi Mističnoj i Slobodi Beskrajnoj!
naše duše podjeljene vjenčane su u Ekstazi,
sada smo vječno ujedinjeni u Slobodi i Ljubavi!
Ovo je proglas naš;
Mi smo Jedno:
U Suncu i Mjesecu naša Volja je učinjena!
Sada ćemo slaviti sa Vinom i Kolačićem,
Ovo blagoslovljeno Jedinstvo koje smo preuzeli!

X – SVETKOVINA SUNCA I MJESECA

Svećenik i Svećenica:
Mi dijelimo kolačić; Vino dijelimo mi:
Tijelo i Krv – sakramenti božanski!

Neka Svećenik i Svećenica sada podijele kolačiće i vino. Kada je to u potpunosti izvršeno neka proglase:

Svećenik i Svećenica:
Gostimo se sa radošću ovim činom žarnim,
dijelimo elemente u Ljubavi pod Voljom!

Neka Svećenik i Svećenica sada prigrle svoja tijela u čistoj strasti ekstaze i radosti, završavajući sve sa sakramentalnim poljupcem slasnog užitka, kao krajnjim simbolom njihove Mistične Ljubavi.

XI – VELIKO DIJELO IZVRŠENO

Neka Svećenik i Svećenica sada udare Magičko Zvono. Neka Svećenica visoko drži Zvono dok Svećenik udara Zvono svojim  Štapom 3 – 5 – 3 . Kada je to u potpunosti izvršeno neka proglase:

ABRAHADABRA!

Ova finalna Riječ Moći pečati ovu Sakramentalnu Ceremoniju Ljubavi sa Magičkom Strujom Velikog Djela Teleme, kojeg je ona primjereni magički glif, bivajući glifom Magičke Formule Mističnog Jedinstva Ruže i Križa. To je Velika Nagrada od Našeg Gospoda Ra – Hoor – Khuita, prenesena onima koji su odabrani i ujedinjeni u Nuiti i Haditu. Kako bi ispravno završili ovu Svetu Ceremoniju, neka Svećenik izvede Tjerajući Ritual Rubinove Zvijezde (Liber XXV) ili Ritual Pečata Zvijeri (Liber V). Tada neka Svećenik i Svećenica napuste Hram u jedinstvu, spojenih ruku; kako bi na taj način simbolizirali njihov zajednički napredak u vršenju njihovih Istinskih Volja među legijama živih; o da, u vršenju njihovih Istinskih Volja među legijama živih.

(Sada sljedi još par napomena o jednopoteznom heksagramu - op. prev. U ovoj verziji j. heksagrama koriste se elementi u kombinaciji sa Suncem&Mjesecom. 4 elementa na "manjim" vrhovima heksagrama, sa duhom u njegovom centru, predstavljaju simbol&moći pentagrama koji je "integriran" unutar samog heksagrama. Zbog toga predstavlja glif Velikog Djela, ujedinjenje 6&5, koje korespondira sa formulom Abrahadabra, i težište rada stavlja na sferu Tifareta; u kojoj se odvija Misterij postignuća Znanja&Razgovora sa SAČ-om. Kada nešto prizivamo unutar heksagrama, zacrtavamo u desno prema simbolu čiju silinu prizivamo (sljedimo smjer kazaljki sata), započinjemo zacrtavanje po cijeloj dužini linije koja je odabranom simbolu najbliža, tj. on se nalazi na jednom njezinom kraju; kada nešto tjeramo, zacrtavamo u suprotnom smjeru koristeći isti princip zacrtavanja.)

Još dodatnih informacija o praktičnoj alkemiji možete pronaći ovdje.

 

Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom.


VRH STRANICENASLOVNA STRANICA

LA
AL
LAAL